Noardburgum

26 Pins25 Volgers
De melkrijder Lammert Everts op weg met lege melkbussen van de fabriek “Freia” te Veenwouden

De melkrijder Lammert Everts op weg met lege melkbussen van de fabriek “Freia” te Veenwouden

Skieppekeapman Brant Zijlstra met zijn vrouw

Skieppekeapman Brant Zijlstra met zijn vrouw

De turfschipper Willem Stenekes op zijn vrachtschip in de opslag Zwartkruis

De turfschipper Willem Stenekes op zijn vrachtschip in de opslag Zwartkruis

Deze foto is gemaakt omstreeks 1920.  V.l.n.r.: zoon Lubbert, Tj.P. van Akker- Venema, dochter Boodske en Albert van Akker, deze onderhield een beurtdienst tussen Bergumerheide-Hardegarijp en Leeuwarden.

Deze foto is gemaakt omstreeks 1920. V.l.n.r.: zoon Lubbert, Tj.P. van Akker- Venema, dochter Boodske en Albert van Akker, deze onderhield een beurtdienst tussen Bergumerheide-Hardegarijp en Leeuwarden.

Oenze Pietersma

Oenze Pietersma

Japiks Jantsje (Zijlstra-Bosma),

Japiks Jantsje (Zijlstra-Bosma),

Het C-elftal van S. V.N.  Staand v.l.n.r.: M. Dijkrnan, Joh. Dillema, A. Bergsrna, H. Vonk, K. de Vries, D. Veenstra, H. Vos, .J. Koonstra. Hurkend: P. Haakma, R. Bosgraaf, D. Kloosterrnan, J. Monsma, H. Hoekstra, M. Ketellapper, J. Koster.

Het C-elftal van S. V.N. Staand v.l.n.r.: M. Dijkrnan, Joh. Dillema, A. Bergsrna, H. Vonk, K. de Vries, D. Veenstra, H. Vos, .J. Koonstra. Hurkend: P. Haakma, R. Bosgraaf, D. Kloosterrnan, J. Monsma, H. Hoekstra, M. Ketellapper, J. Koster.

De in 1946/47 opgerichte voetbalclub Noordberqum.  Staand v.I.n.r.: A. de Vries, K. Koop, Reedijk, D. v.d. Meer, W. Feitsma,  J. v.d. Woude, P. Grijpstra, H. v.d. Heide, P. van Dijk. Hurkend: T. v.d. Hoek, J. Everts, G. Bosma, T. Everts, W. Koop.

De in 1946/47 opgerichte voetbalclub Noordberqum. Staand v.I.n.r.: A. de Vries, K. Koop, Reedijk, D. v.d. Meer, W. Feitsma, J. v.d. Woude, P. Grijpstra, H. v.d. Heide, P. van Dijk. Hurkend: T. v.d. Hoek, J. Everts, G. Bosma, T. Everts, W. Koop.

Frieslands oudste vrachtauto een T Ford 1923, van Sietse Stenekes in 1944

Frieslands oudste vrachtauto een T Ford 1923, van Sietse Stenekes in 1944

De Boerin Jitske Veenstra van Stateheide

De Boerin Jitske Veenstra van Stateheide

Pinterest
Zoek