De melkrijder Lammert Everts op weg met lege melkbussen van de fabriek “Freia” te Veenwouden

De melkrijder Lammert Everts op weg met lege melkbussen van de fabriek “Freia” te Veenwouden

Zoon Scherjon

Zoon Scherjon

Skieppekeapman Brant Zijlstra met zijn vrouw

Skieppekeapman Brant Zijlstra met zijn vrouw

De turfschipper Willem Stenekes op zijn vrachtschip in de opslag Zwartkruis

De turfschipper Willem Stenekes op zijn vrachtschip in de opslag Zwartkruis

Deze foto is gemaakt omstreeks 1920.  V.l.n.r.: zoon Lubbert, Tj.P. van Akker- Venema, dochter Boodske en Albert van Akker, deze onderhield een beurtdienst tussen Bergumerheide-Hardegarijp en Leeuwarden.

Deze foto is gemaakt omstreeks 1920. V.l.n.r.: zoon Lubbert, Tj.P. van Akker- Venema, dochter Boodske en Albert van Akker, deze onderhield een beurtdienst tussen Bergumerheide-Hardegarijp en Leeuwarden.

Oenze Pietersma

Oenze Pietersma

Japiks Jantsje (Zijlstra-Bosma),

Japiks Jantsje (Zijlstra-Bosma),

Het C-elftal van S. V.N.  Staand v.l.n.r.: M. Dijkrnan, Joh. Dillema, A. Bergsrna, H. Vonk, K. de Vries, D. Veenstra, H. Vos, .J. Koonstra. Hurkend: P. Haakma, R. Bosgraaf, D. Kloosterrnan, J. Monsma, H. Hoekstra, M. Ketellapper, J. Koster.

Het C-elftal van S. V.N. Staand v.l.n.r.: M. Dijkrnan, Joh. Dillema, A. Bergsrna, H. Vonk, K. de Vries, D. Veenstra, H. Vos, .J. Koonstra. Hurkend: P. Haakma, R. Bosgraaf, D. Kloosterrnan, J. Monsma, H. Hoekstra, M. Ketellapper, J. Koster.

De in 1946/47 opgerichte voetbalclub Noordberqum.  Staand v.I.n.r.: A. de Vries, K. Koop, Reedijk, D. v.d. Meer, W. Feitsma,  J. v.d. Woude, P. Grijpstra, H. v.d. Heide, P. van Dijk. Hurkend: T. v.d. Hoek, J. Everts, G. Bosma, T. Everts, W. Koop.

De in 1946/47 opgerichte voetbalclub Noordberqum. Staand v.I.n.r.: A. de Vries, K. Koop, Reedijk, D. v.d. Meer, W. Feitsma, J. v.d. Woude, P. Grijpstra, H. v.d. Heide, P. van Dijk. Hurkend: T. v.d. Hoek, J. Everts, G. Bosma, T. Everts, W. Koop.

Frieslands oudste vrachtauto een T Ford 1923, van Sietse Stenekes in 1944

Frieslands oudste vrachtauto een T Ford 1923, van Sietse Stenekes in 1944

De Boerin Jitske Veenstra van Stateheide

De Boerin Jitske Veenstra van Stateheide

Sietske en Sape de Vries

Sietske en Sape de Vries

De Koopman Marten vd Meulen met zijn hondekar omstreeks 1912

De Koopman Marten vd Meulen met zijn hondekar omstreeks 1912

Albert Ketellapper met zijn fruitwagen.

Albert Ketellapper met zijn fruitwagen.

Vader Scherjon

Vader Scherjon

Rabobank aan de Veldmansweg

Rabobank aan de Veldmansweg

Pinterest
Search