Pinterest
Ik wil naar huis...Dementie, ik vindt het zo''n onterende ''ziekte'', vooral als men zich daar bewust van wordt (is).......lbxxx.

Author: Audrey Throne Dementia, often confused with Alzheimer’s disease, is not a disease itself. Rather, it is an umbrella word used for different disorders caused by a number of brain illnesses that affect memory, ability to

In de put zitten

Spreekwoord: in de put zitten

Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken

Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken