BIBBERSPIRAAL MAKEN. In deze video laat Serge de Beer zien hoe je zonder te solderen een bibberspiraal kunt maken. Part 1 laat zien welke voorbereidingen je moet doen. In Part 2 wordt de montage behandeld. Deze video is speciaal ontwikkeld voor techniekles op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Voor part 1 zie https://www.youtube.com/watch?v=Y4dgXlqTxqE

Een bibberspiraal maken - part 2 - de montage

ELEKTRISCE AUTO BOUWEN. Inleiding techniekles groep 8. Er zit geen methode verbonden aan deze opdracht, maar het is de bedoeling dat de kinderen leren hoe ze een stroomkring aan moeten leggen, hoe auto's werken en dat samenwerken belangerijk is bij projecten. https://www.youtube.com/watch?v=B8aBbbZOJwI

ELEKTRISCE AUTO BOUWEN. Inleiding techniekles groep 8. Er zit geen methode verbonden aan deze opdracht, maar het is de bedoeling dat de kinderen leren hoe ze een stroomkring aan moeten leggen, hoe auto's werken en dat samenwerken belangerijk is bij projecten. https://www.youtube.com/watch?v=B8aBbbZOJwI

Workshop Torens van spaghetti bouwen tijdens de Girlsday 2013 gehouden op de Technische Universiteit TU/e Eindhoven op 25 april ( Techniekpact ).

Workshop Torens van spaghetti bouwen tijdens de Girlsday 2013 gehouden op de Technische Universiteit TU/e Eindhoven op 25 april ( Techniekpact ).

Welkom bij TWENTE ACADEMY YOUNG, het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Twente! Dit wetenschapsknooppunt zorgt voor de verbinding tussen het basisonderwijs en de wereld van wetenschap en technologie. Samen met basisscholen en andere partners organiseert Twente Academy Young activiteiten en doet onderzoek om de kennis en houding ten opzichte van wetenschap en techniek onder onze doelgroep te verbeteren.

Welkom bij TWENTE ACADEMY YOUNG, het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Twente! Dit wetenschapsknooppunt zorgt voor de verbinding tussen het basisonderwijs en de wereld van wetenschap en technologie. Samen met basisscholen en andere partners organiseert Twente Academy Young activiteiten en doet onderzoek om de kennis en houding ten opzichte van wetenschap en techniek onder onze doelgroep te verbeteren.

Techniekles Mission Impossible. Meester Peer heeft een leuke, leerzame en een boeiende techniekles ontwikkelt voor de leerlingen van basisschool 't Zonnewiel in Almere. De les begint met een filmpje, waarin de leerlingen worden betrokken met het meewerken aan een geheime operatie. Tijdens de les leren de leerlingen alarmsystemen bouwen en ... inbreken! U kunt zich voorstellen dat de leerlingen erg enthousiast zijn en dat de technieklessen min of meer als vanzelf gaan.

Techniekles Mission Impossible. Meester Peer heeft een leuke, leerzame en een boeiende techniekles ontwikkelt voor de leerlingen van basisschool 't Zonnewiel in Almere. De les begint met een filmpje, waarin de leerlingen worden betrokken met het meewerken aan een geheime operatie. Tijdens de les leren de leerlingen alarmsystemen bouwen en ... inbreken! U kunt zich voorstellen dat de leerlingen erg enthousiast zijn en dat de technieklessen min of meer als vanzelf gaan.

BRIEVENHOUDER MAKEN. In deze video laat Serge de Beer zien hoe een brievenhouder kunt maken van hout. Deze video is speciaal ontwikkeld voor techniekles op de basisschool en in het voortgezet onderwijs.

BRIEVENHOUDER MAKEN. In deze video laat Serge de Beer zien hoe een brievenhouder kunt maken van hout. Deze video is speciaal ontwikkeld voor techniekles op de basisschool en in het voortgezet onderwijs.

sCoolscience BRAINPORT EINDHOVEN.  Science is cool!  Of jongeren kiezen voor een studie in wetenschap of techniek, hangt af van de volwassenen om hen heen. Kinderen die nu ontdekken hoe 'cool' techniek kan zijn, kiezen eerder voor een technische studie.    sCoolscience richt zich op (aspirant)leraren in de regio Brainport Eindhoven. Wij helpen ze om wetenschap en techniek op een educatief verantwoorde manier in hun leeromgeving te verankeren.

sCoolscience BRAINPORT EINDHOVEN. Science is cool! Of jongeren kiezen voor een studie in wetenschap of techniek, hangt af van de volwassenen om hen heen. Kinderen die nu ontdekken hoe 'cool' techniek kan zijn, kiezen eerder voor een technische studie. sCoolscience richt zich op (aspirant)leraren in de regio Brainport Eindhoven. Wij helpen ze om wetenschap en techniek op een educatief verantwoorde manier in hun leeromgeving te verankeren.

Het Continium is het eerste Discovery Center van Nederland. Hier ontdek je wat wetenschap en techniek voor jouw leven betekenen. Niet alleen vandaag, maar ook voor de toekomst én het verleden.  Kerkrade (Limburg) Museumkaart = gratis toegang

Het Continium is het eerste Discovery Center van Nederland. Hier ontdek je wat wetenschap en techniek voor jouw leven betekenen. Niet alleen vandaag, maar ook voor de toekomst én het verleden. Kerkrade (Limburg) Museumkaart = gratis toegang

DESTILLEREN. Video met Kim Sterk en Serge de Beer over het maken van een opstelling voor destillatie. In deze video destilleren zij wijn, met als eindproduct pure alcohol. De video is bedoeld als ondersteuning voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en MBO, die zelfstandig een opdracht moeten uitvoeren.

DESTILLEREN. Video met Kim Sterk en Serge de Beer over het maken van een opstelling voor destillatie. In deze video destilleren zij wijn, met als eindproduct pure alcohol. De video is bedoeld als ondersteuning voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en MBO, die zelfstandig een opdracht moeten uitvoeren.

Kindercollege over robots door professor Maarten Steinbuch (TU/e) op Robocup 2013.

Kindercollege over robots door professor Maarten Steinbuch (TU/e) op Robocup

Samen met PABO Driestar Educatief, maken Informatica leerlingen van Pieter Zandt Kampen, onderwijskundige toepassingen voor basisscholen. Zet een paar pabostudenten en wat leerlingen van de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen bij elkaar en er groeit een mooi project. Hun legotreinen met slimme, technische foefjes (sensoren) werden op de Groen van Prinstererschool in Kampen getest.

Samen met PABO Driestar Educatief, maken Informatica leerlingen van Pieter Zandt Kampen, onderwijskundige toepassingen voor basisscholen. Zet een paar pabostudenten en wat leerlingen van de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen bij elkaar en er groeit een mooi project. Hun legotreinen met slimme, technische foefjes (sensoren) werden op de Groen van Prinstererschool in Kampen getest.

SCIENCE CENTER DELFT.  Kijken en Doen     Doen! Daar gaat het om bij Science Centre Delft. Je eigen vliegtuigvleugel ontwerpen. Een dijkdoorbraak voorkomen. In de huid van een chirurg kruipen. Je ontdekt wat wetenschap en techniek voor de samenleving kunnen betekenen. Als bezoeker word je uitgenodigd mee te doen en mee te denken met de ontwikkeling. Meedoen of alleen rondkijken? Het kan allemaal! https://www.youtube.com/user/MrAlokhorst/videos?flow=grid=0

SCIENCE CENTER DELFT. Kijken en Doen Doen! Daar gaat het om bij Science Centre Delft. Je eigen vliegtuigvleugel ontwerpen. Een dijkdoorbraak voorkomen. In de huid van een chirurg kruipen. Je ontdekt wat wetenschap en techniek voor de samenleving kunnen betekenen. Als bezoeker word je uitgenodigd mee te doen en mee te denken met de ontwikkeling. Meedoen of alleen rondkijken? Het kan allemaal! https://www.youtube.com/user/MrAlokhorst/videos?flow=grid=0

Samen met Rick Companje en Kunst Centraal gaan we in het nieuw jaar de 3D printer Ultimaker introduceren op scholen middels een creatieve workshop. De nieuwe tool die Rick hiervoor ontwikkelde haalde zelfs de krant met zijn app die 3D tekenen maakt tot kinderspel!

he WiFi-Box connects your wirelessly to your tablet, smartphone or laptop and provides you with a very simple sketching tool even children can use. makes your as accessible as a sheet of paper without needing any knowledge of difficult design programs.

Workshop Lego Mindstorms programmeren tijdens de Girlsday 2013 TU/e Eindhoven op 25 april ( Techniekpact ).

Workshop Lego Mindstorms programmeren tijdens Girlsday 2013 TU/e Eindhoven

Workshop Bouw je eigen robot / momics / robotleger ! Op TU/experience - publieksdag 2013 TU/e. Kunnen robots denken of contact met elkaar zoeken? Het lijkt er wel op als je deze robots / momics ziet. Momics zijn kleine robotjes die elkaar volgen en in zwermen bewegen. In het Auditorium kon je leren hoe je een robot met gedrag bouwt.

Workshop Build your own mini robot / momics / invasion army ! TU experience Publieksdag 2013 TU/e

Pinterest
Search