Sinterklaas

18 Pins14 Volgers
Sint Nicolaas in de school   ‘Wel meester! hoe gaat het   		Met Mina en Koo?’   ‘Ja waarde Sint Nicolaas!   		Dat is maar, zó, zó!’   ‘Verdienen ze een prijsje   		Of zijn zij 't niet waard?’   ‘Zij zijn als al de and'ren,   		Wat vrolijk van aard.’   ‘Welnu dan, wie stil is   		En vlijtig hier leert,   Ziet, als ik terug kom,   		Een prijs zich vereerd.’

Sint Nicolaas in de school ‘Wel meester! hoe gaat het Met Mina en Koo?’ ‘Ja waarde Sint Nicolaas! Dat is maar, zó, zó!’ ‘Verdienen ze een prijsje Of zijn zij 't niet waard?’ ‘Zij zijn als al de and'ren, Wat vrolijk van aard.’ ‘Welnu dan, wie stil is En vlijtig hier leert, Ziet, als ik terug kom, Een prijs zich vereerd.’

Aankomst van Sint Nicolaas    Zie ginds komt de stoomboot 		uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas  		ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje  		het dek op en neer, Hoe waaien de wimpels 		al heen en al weer.     Zijn knecht staat te lachen 		en roept ons reeds toe: "Wie zoet is krijgt lekkers, 		wie stout is de roe!” O lieve Sint Nicolaas, 		kom ook eens bij mij, en rijd toch niet stilletjes  		ons huisje voorbij.

Aankomst van Sint Nicolaas Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer, Hoe waaien de wimpels al heen en al weer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe: "Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!” O lieve Sint Nicolaas, kom ook eens bij mij, en rijd toch niet stilletjes ons huisje voorbij.

Sint Nicolaas op strooi-avond   Het leeft in de schoorsteen,   		Hoor, hoor dat geraas!   Hoe rollen hier de appelen,   		't Is vast Sint Nicolaas!   Maar neen... 't Is zijn knechtje,   		Dat zwart is van kleur;   Want ginds staat de bisschop,   		Voor de open deur.   Zing spoedig een liedje,   		Zie, zie, hoe hij gooit!   Hoe harder wij zingen,   		Hoe ruimer hij strooit.

Sint Nicolaas op strooi-avond Het leeft in de schoorsteen, Hoor, hoor dat geraas! Hoe rollen hier de appelen, 't Is vast Sint Nicolaas! Maar neen... 't Is zijn knechtje, Dat zwart is van kleur; Want ginds staat de bisschop, Voor de open deur. Zing spoedig een liedje, Zie, zie, hoe hij gooit! Hoe harder wij zingen, Hoe ruimer hij strooit.

Voorkant van het boek "Sint Nicolaas en zijn knecht" van Jan Schenkman uit 1850.

Voorkant van het boek "Sint Nicolaas en zijn knecht" van Jan Schenkman uit 1850.

Achterkant van het boek "Sint Nicolaas en zijn knecht" van Jan Schenkman uit 1850.

Achterkant van het boek "Sint Nicolaas en zijn knecht" van Jan Schenkman uit 1850.

Plechtige intocht van Sint Nicolaas   Daar rijdt hij de stad door, 	 		Op 't prachtigst gekleed;  Zijn knecht draagt de geldkist  		O, zie hoe hij zweet.  Het regent er bloemen,  		Elk jubelt en juicht,  Terwijl zich Sint Nicolaas  		Op 't vriendelijkst buigt.  Één echter verschuilt zich, 		 		En tracht hem te ontvliên,  't Is Willem, een domoor,  		Maar 't wordt snel gezien.

Plechtige intocht van Sint Nicolaas Daar rijdt hij de stad door, Op 't prachtigst gekleed; Zijn knecht draagt de geldkist O, zie hoe hij zweet. Het regent er bloemen, Elk jubelt en juicht, Terwijl zich Sint Nicolaas Op 't vriendelijkst buigt. Één echter verschuilt zich, En tracht hem te ontvliên, 't Is Willem, een domoor, Maar 't wordt snel gezien.

Sint Nicolaas bij een snoeper   De trommel is vol nog!   		Geen mens, die mij ziet;   Dus spoedig een koekje,   		Dat mist men toch niet.   Help! Hemel, wat is dat,   		Wie grijpt mij bij 't oor?   O wee! 't is Sint Nicolaas,   		Hoe raak ik er door!   Ach, bisschop van Spanje!   		Ach, laat mij maar gaan,   'k Zal nooit aan de trommel   		Mijn handen weer slaan.

Sint Nicolaas bij een snoeper De trommel is vol nog! Geen mens, die mij ziet; Dus spoedig een koekje, Dat mist men toch niet. Help! Hemel, wat is dat, Wie grijpt mij bij 't oor? O wee! 't is Sint Nicolaas, Hoe raak ik er door! Ach, bisschop van Spanje! Ach, laat mij maar gaan, 'k Zal nooit aan de trommel Mijn handen weer slaan.

Sint Nicolaas bij de banketbakker   Wat heerlijke poppen!   		Wat keurig banket   Staat hier voor de glazen,   		Zo sierlijk en net!   Wie ging er naar binnen?   		O, gluur door die ruit!   De bisschop koopt alles;   		Zijn knecht draagt het uit.   't Zijn zakken vol lekkers,   		En koeken er bij;   O, kreeg ik er ééntje   		Wat was ik dan blij!

Sint Nicolaas bij de banketbakker Wat heerlijke poppen! Wat keurig banket Staat hier voor de glazen, Zo sierlijk en net! Wie ging er naar binnen? O, gluur door die ruit! De bisschop koopt alles; Zijn knecht draagt het uit. 't Zijn zakken vol lekkers, En koeken er bij; O, kreeg ik er ééntje Wat was ik dan blij!

Sint Nicolaas bij een rijk kind   Sint Nicolaas! kom binnen,   		‘Wat moois brengt u mee?   Graag had ik een boekje!....’   		‘Ik schenk u er twee.   Het een zal u leren,   		Dat godsvrucht en deugd   Meer waard zijn dan schatten,   		De bron zijn van vreugd.   Het tweede toont klaar u,   		Wat vreugd men geniet,   Als men van zijn' rijkdom   		Ook d' armen iets biedt.’

Sint Nicolaas bij een rijk kind Sint Nicolaas! kom binnen, ‘Wat moois brengt u mee? Graag had ik een boekje!....’ ‘Ik schenk u er twee. Het een zal u leren, Dat godsvrucht en deugd Meer waard zijn dan schatten, De bron zijn van vreugd. Het tweede toont klaar u, Wat vreugd men geniet, Als men van zijn' rijkdom Ook d' armen iets biedt.’

Sint Nicolaas vertrekt   Sint Nicolaas vertrekt weer! 		 		Per stoomboot? ... o neen!  Hij gaat met de spoortrein  		Naar Spanje nu heen.  Zijn knecht draagt de koffers  		Zeer vlug in ‘t station,  Hij zou liever blijven  		Wanneer dit slecht kon.  De bisschop neemt afscheid,  		Je ziet het hier klaar.  En groet al zijn vriendjes  		Tot ‘t volgende jaar.

Sint Nicolaas vertrekt Sint Nicolaas vertrekt weer! Per stoomboot? ... o neen! Hij gaat met de spoortrein Naar Spanje nu heen. Zijn knecht draagt de koffers Zeer vlug in ‘t station, Hij zou liever blijven Wanneer dit slecht kon. De bisschop neemt afscheid, Je ziet het hier klaar. En groet al zijn vriendjes Tot ‘t volgende jaar.


Meer ideeën
Pinterest
Zoek