Herman Lieberom

Herman Lieberom

R.K. Religieus en priester: 1950 naar Ugchelen bij de Salesianen van Don Bosco; 1955 kloostergeloften als salesiaan;1964 priesterwijding; in het curriculum vaa