Sanne Hermans

Sanne Hermans

Sanne Hermans
Meer ideeën van Sanne
Bewerkingen
Tafelvierkantjes: Gooi om de beurt de twee dobbelstenen. Vermenigvuldig de twee getallen. Zoek het vierkantje met de uitkomst van de som. Zet een streep met jouw kleur op één van de zijden van het vierkantje. Heb je de laatste streep van een vierkantje gekleurd, dan mag je het hele vierkant inkleuren met jouw kleur. (www.gynzy.com)
Rekenposter 'optellen'. Er zijn ook rekenposter voor aftrekken, delen en vermenigvuldigen.
Bewerkingen
Breuken, procenten, kommagetallen
Op deze plaat worden bekende contexten gezet bij de maten. Maar er staat ook op +0 en -0. Hoe belangrijk is precies taalgebruik in de wiskundeles eigenlijk? We weten wat er bedoelt wordt, maar is dat ook voor leerlingen zo?
REKENTEKENS   Wat wordt er nou ook alweer bedoeld met het = teken? Wat is het verschil tussen < en > ook alweer? En welk teken gebruik ik voor een uitkomst die ongeveer goed is?    Voor veel kinderen zijn deze tekens best ingewikkeld. Deze poster, waar de belangrijkste vijf op uitgelegd zijn, kan ze daar wellicht mee helpen!
Onderwijs en zo voort ........: 1109. Ezelsbruggetjes : Metriek Stelsel
Bewerkingen
Waar leg jij rekenregels vast? Dit schooljaar heb ik vaak in de verlengde instructie met viltstiften een schematisch spiekkaartje getekend. De kinderen vonden dit heel fijn en zo kwam ik op het idee om de spiekkaarten te digitaliseren.