יום הכיפורים

31 Pins30 Volgers
Paper plate whale

Paper plate whale

Easy and cute Paper Plate Whale craft

Paper Plate Whale

Easy and cute Paper Plate Whale craft

Paper sculpture example- Origami Whales with boat in 3D ocean- elementary art(art teacher: v. giannetto)

Paper sculpture example- Origami Whales with boat in 3D ocean- elementary art(art teacher: v. giannetto)

A paper plate whale

A paper plate whale

Cute!! Just cut out a mouth-shaped piece from a paper plate, and let the kids decorate! Could use markers instead of pieces of paper for easier cleanup!

The Rainbow Fish Book Activities, Crafts, and Snack Ideas

Cute!! Just cut out a mouth-shaped piece from a paper plate, and let the kids decorate! Could use markers instead of pieces of paper for easier cleanup!

Jonah and the Whale (switch out boat for man)

Jonah and the Whale (switch out boat for man)

A plastic bag full of blue dish soap makes it seem like we are looking at Jonah through water in the belly of the fish.

Cher is back on the charts with ‘Woman’s World’

A plastic bag full of blue dish soap makes it seem like we are looking at Jonah through water in the belly of the fish.

Balancing with M&M's - Science for Kids: Candy Explorations

Balancing with M&M's

Balancing with M&M's - Science for Kids: Candy Explorations

Easy Blue Whale to craft, children, elementary school, paper, #knutselen, kinderen, kleuters, basisschool, walvis van papier (alleen foto; geen uitleg)

Easy Blue Whale to craft, children, elementary school, paper, #knutselen, kinderen, kleuters, basisschool, walvis van papier (alleen foto; geen uitleg)

haunted house lift the flap template

haunted house lift the flap template

Pinterest
Zoek