Hamid kowsari

Hamid kowsari

روان شناس و پژوهشگر نویسنده و مؤلف کتب روان شناسی
Hamid kowsari
Meer ideeën van Hamid
حمید کوثری - لالایی بخون مادرم.mp4

حمید کوثری - لالایی بخون مادرم.mp4

حمید کوثری - شاد بودن (شادی).mp4

حمید کوثری - شاد بودن (شادی).mp4

حمید کوثری - راهکار غلبه بر بهانه حالشو ندارم انجامش بدم.mp4

حمید کوثری - راهکار غلبه بر بهانه حالشو ندارم انجامش بدم.mp4

حمید کوثری - شناسایی بیست درصد مفید کارها.mp4

حمید کوثری - شناسایی بیست درصد مفید کارها.mp4

حمید کوثری - هفت عادت کوچک و مثبت صبحگاهی

حمید کوثری - هفت عادت کوچک و مثبت صبحگاهی

حمید کوثری - شش درجه تا جدایی.mp4

حمید کوثری - شش درجه تا جدایی.mp4

حمید کوثری - مطالعه کردن.mp4

حمید کوثری - مطالعه کردن.mp4

حمید کوثری - یک تغییر کوچک.mp4

حمید کوثری - یک تغییر کوچک.mp4

حمید کوثری - عوامل موفقیت.mp4

حمید کوثری - عوامل موفقیت.mp4

حمید کوثری - موفقیت ناگهانی.mp4

حمید کوثری - موفقیت ناگهانی.mp4