Minion pattern

Get creative with these adorable minion patterns for your next DIY project. Find the perfect pattern to bring your favorite yellow characters to life and add a touch of fun to your creations.
Minion Pattern, Crochet Animals Free Patterns, Crochet Amigurumi Free Patterns, Crochet Dolls, Crochet Bob, Summer Crochet, Minion Doll, Crotchet Animals, Minions Bob

Bạn có thể tự tay làm cho mình một chàng Bob Minion đáng yêu bằng len với mẫu móc miễn phí này. Nếu đã có chàng Kevin cao ráo thì chắc chắn không thể bỏ qua chàng Bob béo lùn. Triển ngay thôi!

AvatarA
Anya Self