Prijs god

Ontdek de betekenis en waarde van de prijs van God. Leer hoe je Gods prijs kunt verdienen en ontvangen in je leven. Doe mee en ontdek het geheim achter Gods beloning en zegen.
Faith, Cards, Quotes, God, Prayers, Van, Blessed, Prayer, Morning Prayers

Lezen: Efeziërs 1: 3-14 Het is vanaf het begin Gods bedoeling geweest dat wij Zijn eigendom zouden zijn, dat Hij ons als Zijn kinderen zou aannemen. Daarom zond God Zijn eigen Zoon naar deze wereld. Gods Zoon gaf Zijn leven en Zijn bloed om ons van zonden te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een ongelofelijke genade! Door het werk van Christus, zijn wij één geworden met Hem. En door onze eenheid met Christus, zijn wij Gods eigendom geworden. Nu wij één…

AvatarL
Lucille
JEZUS en MARIA Groep.: EEN DEGELIJK EN WAARHEIDSGETROUW GELOOF

EEN DEGELIJK EN WAARHEIDSGETROUW GELOOF! JEZUS IS RADICAAL: Een profetische visie op onze hedendaagse kerk. Jezus is radicaal! Hij veranderde water in wijn, maar deed geen water bij de wijn. Enkele sterke uitspraken van Jezus, die niks aan de verbeelding overlaten! Jezus Christus zelf zegt ons heel duidelijk (Matteüs 7, 13-14) dat die Weg die naar het Eeuwig Leven leidt SMAL is en dat er WEINIGEN zijn die hem vinden! Jezus vraagt ons hem niet te verloochenen: "Ieder die Mij bij de mensen…

AvatarW
wendy amesi