Stedenbouwkunde

Ontdek inspirerende ideeën en concepten voor stedenbouwkunde die de leefbaarheid en functionaliteit van stedelijke gebieden verbeteren. Laat je inspireren en maak een positieve impact op onze steden.
IMOSS onderzoekt momenteel de transformatiepotentie van de Binnenstad van Tiel. De gemeente wil de riolering grootschalig aanpakken. Als de bestrating er uit gaat, ontstaan ‘meekoppelkansen’ voor klimaatmitigatie voor (vergroening, waterberging, hittenstress tegen gaan).Na de ateliersessies stelt IMOSS een inrichtingsplan voor de Binnenstad op. In het inrichtingsplan is specifiek aandacht voor pleinen, winkelstraten, woonstraten en stegen. De kenmerkende (historische) structuur van de Binnensta Om, Urban, Design, Urban Design, Infographics, Development, Modern Design, Architectural Thesis, Infographic

IMOSS onderzoekt momenteel de transformatiepotentie van de Binnenstad van Tiel. De gemeente wil de riolering grootschalig aanpakken. Als de bestrating er uit gaat, ontstaan ‘meekoppelkansen’ voor klimaatmitigatie voor (vergroening, waterberging, hittenstress tegen gaan). Na de ateliersessies stelt IMOSS een inrichtingsplan voor de Binnenstad op. In het inrichtingsplan is specifiek aandacht voor pleinen, winkelstraten, woonstraten en stegen. De kenmerkende (historische) structuur van de…

Avatar
Tijl Hekking, MUrb
IJsselstein, gebiedsvisie Paardenveld Noord- Hazenveld - IMOSS Design, Urban, Om, Urban Design, Auto, Concept, Tot, Urban Design Concept, Concept Design

Gemeente IJsselstein heeft ambities om het gebied Paardenveld Noord / Hazenveld te transformeren tot een woongebied. IMOSS maakte een gebiedsvisie waarbij de wijk zich ontwikkelt tot een duurzame, groene en circulaire woonwijk. Opvallend element daarbij is de mobiliteitshub, waardoor het autoverkeer tot een minimum zal worden beperkt. Voor de transformatie is de ambitieuze keuze gemaakt om niet vanuit de auto en de straat te ontwerpen, maar vanuit een stadslandschapsconcept.

AvatarA
Alina Ohriniuc