TULE staat voor Tussendoelen en leerlijnen. En SLO staat voor Stichting Leerplan Ontwikkeling. Op deze website staan voor de vakgebieden Nederlands, Engels, Friese taal, Rekenen/wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie en Bewegingsonderwijs de kerndoelen beschreven. Elk kerndoel is onderverdeeld in meerdere leerlijnen, waarvan de tussendoelen voor alle groepen uit het basisonderwijs worden beschreven.

TULE staat voor Tussendoelen en leerlijnen. En SLO staat voor Stichting Leerplan Ontwikkeling. Op deze website staan voor de vakgebieden Nederlands, Engels, Friese taal, Rekenen/wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie en Bewegingsonderwijs de kerndoelen beschreven. Elk kerndoel is onderverdeeld in meerdere leerlijnen, waarvan de tussendoelen voor alle groepen uit het basisonderwijs worden beschreven.

Meertaligheid spreekt voor zich. Een verhaal over 30 jaar meertalig onderwijs van Foyer. Johan Leman (red.)

Meertaligheid spreekt voor zich. Een verhaal over 30 jaar meertalig onderwijs van Foyer. Johan Leman (red.)

De kracht van meertaligheid | Forum

De kracht van meertaligheid | Forum

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

Meertalige ontwikkeling. Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/communicatieve beperking. Mirjam Blumenthal

Meertalige ontwikkeling. Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/communicatieve beperking. Mirjam Blumenthal

Drongo Festival: festival over meertaligheid in Amsterdam voor kinderen, ouders, leerkrachten, begeleiders en alle geïnteresseerden

Drongo Festival: festival over meertaligheid in Amsterdam voor kinderen, ouders, leerkrachten, begeleiders en alle geïnteresseerden

Pinterest
Search