Tomke

Collection by Idske Bangma

8 
Pins
Idske Bangma
Muzyk lústerje. Sint Marten ferskes sjonge yn it Frysk. Sint Maarten liedjes zingen in het Fries. Smurfs, Fictional Characters, Fantasy Characters

Muzyk lústerje. Sint Marten ferskes sjonge yn it Frysk. Sint Maarten liedjes zingen in het Fries.

Schermafbeelding 2013-06-18 om 11.10.47 Hello Kitty, Om, Fictional Characters, Fantasy Characters

Marrit de Schiffart Archives - de Moanne

Schermafbeelding 2013-06-18 om 11.10.47

SkoalTV Winnie The Pooh, Smurfs, Disney Characters, Fictional Characters, Fans, Winnie The Pooh Ears, Pooh Bear, Followers, Fantasy Characters

Tsjil

Tsjil is in webside foar alle groepen fan de basisskoalle, de fryske programma's dy't makke wurde slute oan by de taalmetoade Frysk fan it Cedin. Foar de earste twa groepen fan it fuortset ûnderwiis is der in fryske soap. De programma's wurde oanbean op dizze side, sadat de skoallen sels bepale kinne wannear't se de programma's sjen wolle.

Pinterest