Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Hinkelaar tafel van 4

Miss B, Busy Bee: Multiplication Madness Fantastic multiplication practice ideas. Great for skip counting.

Stránka na výrobu násobkových vějířů. Dítě řadí části vějíře ve správném pořadí.

Násobkové řady – dítě řadí části vějíře ve správném pořadí

Voor de tafelproducten

Skip Counting by 6 and Can be used as an outdoor activity where students have to jump, leap, hop, skip etc. through hoops laid on the floor. Students/teacher can write in chalk the starting number on the ground.

Deze manier van oefenen met de tafels vinden veel kinderen leuk! In het midden komt het cijfer van de tafel die geoefend moet worden. Aan de zijkant de uitkomsten. De bedoeling is dat het kind de verbanden gaat zien tussen de 2-4-8, de 3-6-9 en de 5-10 uitkomsten. Vraag dus wat er opvalt! Door de …

Deze manier van oefenen met de tafels vinden veel kinderen leuk! In het midden komt het cijfer van de tafel die geoefend moet worden. Aan de zijkant de uitkomsten. De bedoeling is dat het kind de verbanden gaat zien tussen de 2-4-8, de 3-6-9 en de 5-10 uitkomsten. Vraag dus wat er opvalt! Door de …

Leuk om de maaltafels in te oefenen. De leerlingen trekken om de beurt een kaartje uit de kom. Juist antwoord: de leerlingen bedekken de uitkomst met een schuifje en houden het kaartje bij. Fout antwoord: de leerlingen leggen het kaartje opnieuw in de kom. De leerlingen proberen zoveel mogelijk vier op een rij te maken. Per keer dat er vier op een rij gemaakt wordt, krijgen de leerlingen een punt. Kan individueel of in groep gespeeld worden.

Look at the equation and cover the answer on a multiplication chart. Good way to get to know how to use a multiplication chart. This will also with an addition chart etc

tafellied - YouTube In groep 7 starten we weer de strijd met de tafels!

tafellied - YouTube In groep 7 starten we weer de strijd met de tafels!

ophoepelen met tafels 1024x1024 leren van tafels Dit is de goede link naar de website van ik leer in beelden! Lezen en downloaden!

ophoepelen met tafels 1024x1024 leren van tafels Dit is de goede link naar de website van ik leer in beelden! Lezen en downloaden!

Tafels leer je het beste door te oefenen en te herhalen. Dan is spelenderwijs tafels leren wel het leukste. MoodKids bedacht Tafelbingo en je vindt hier de omschrijving en de gratis printable.

Spelenderwijs tafels leren met GRATIS printable

Tafels leer je het beste door te oefenen en te herhalen. Dan is spelenderwijs tafels leren wel het leukste. MoodKids bedacht Tafelbingo en je vindt hier de omschrijving en de gratis printable.

Pinterest
Search