Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Tafelvierkantjes: Gooi om de beurt de twee dobbelstenen. Vermenigvuldig de twee getallen. Zoek het vierkantje met de uitkomst van de som. Zet een streep met jouw kleur op één van de zijden van het vierkantje. Heb je de laatste streep van een vierkantje gekleurd, dan mag je het hele vierkant inkleuren met jouw kleur. (www.gynzy.com)

Dots & Boxes for the smart board. Students take turns connecting the dots on a grid to "capture" squares. You can play the classic game; or you can also practice addition and multiplication skills with our two other versions of the game!

AU & EI woorden zijn weet woorden, veel kinderen die moeite hebben met spelling vinden het moeilijk om deze woorden te onthouden. Daarom deze posters!

AU & EI woorden zijn weet woorden, veel kinderen die moeite hebben met spelling vinden het moeilijk om deze woorden te onthouden. Daarom deze posters!

AU & EI woorden zijn weet woorden, veel kinderen die moeite hebben met spelling vinden het moeilijk om deze woorden te onthouden. Daarom deze posters!

AU & EI woorden zijn weet woorden, veel kinderen die moeite hebben met spelling vinden het moeilijk om deze woorden te onthouden. Daarom deze posters!

Pinterest
Search