CAROUSEL Versie 1: taal, leerlingen vertellen over het boek dat ze hebben gelezen, samen komen ze tot meer details als alleen Versie 2: wiskunde - lln komen samen tot een oplossing

CAROUSEL Versie 1: taal, leerlingen vertellen over het boek dat ze hebben gelezen, samen komen ze tot meer details als alleen Versie 2: wiskunde - lln komen samen tot een oplossing

TAAK DELEN VERSIE 1: Nederlands: Aan de slag met een tekst (begrijpend lezen). Iedereen krijgt een stukje tekst met een bijpassende opdracht. De leerlingen vertellen aan elkaar wat ze te weten zijn gekomen. VERSIE 2: Wiskunde: Elke leerling lost een andere oefening op. Ze leggen aan elkaar hoe ze aan de oplossing zijn gekomen. Bron: Onderwijs en zo voort ........: 1129. Coöperatieve werkvormen : Kaart 19-24

TAAK DELEN VERSIE 1: Nederlands: Aan de slag met een tekst (begrijpend lezen). Iedereen krijgt een stukje tekst met een bijpassende opdracht. De leerlingen vertellen aan elkaar wat ze te weten zijn gekomen. VERSIE 2: Wiskunde: Elke leerling lost een andere oefening op. Ze leggen aan elkaar hoe ze aan de oplossing zijn gekomen. Bron: Onderwijs en zo voort ........: 1129. Coöperatieve werkvormen : Kaart 19-24

TWEETAL CHECK Versie 1: oplossen van sommen bij wiskunde Versie 2: taal, verbeteren van een dictee

TWEETAL CHECK Versie 1: oplossen van sommen bij wiskunde Versie 2: taal, verbeteren van een dictee

WOORDENWEB Versie 1: WO - de leerlingen moeten zoveel mogelijk vertellen dat ze nog weten over de les reliëf. Versie 2: De leerkracht verzamelt zoveel mogelijk van de leerlingen hun voorkennis voordat ze aan een nieuw thema begint. Bron: http://wij-leren.nl/cooperatieve-werkvormen-artikel.php

WOORDENWEB Versie 1: WO - de leerlingen moeten zoveel mogelijk vertellen dat ze nog weten over de les reliëf. Versie 2: De leerkracht verzamelt zoveel mogelijk van de leerlingen hun voorkennis voordat ze aan een nieuw thema begint. Bron: http://wij-leren.nl/cooperatieve-werkvormen-artikel.php

GENUMMERDE HOOFDEN VERSIE 1: lkr verdeelt de klas in groepjes van 4. Elke groepslid krijgt een nummer. De lkr. Noemt een nummer en vervolgens een bewerking, deze ll. met dat nummer (uit de verschillende groepjes) lost de bewerking op. Andere lln. migen nadien aanvullen. VERSIE 2: Dit kan grbruikt worden bij een lesje frans waarbij de lln. een zin moeten vertalen. Bron:http://www.cteno.be/assets/downloads/cteno/werkvormen_interactieveklaspraktijk_bundel.pdf

GENUMMERDE HOOFDEN VERSIE 1: lkr verdeelt de klas in groepjes van 4. Elke groepslid krijgt een nummer. De lkr. Noemt een nummer en vervolgens een bewerking, deze ll. met dat nummer (uit de verschillende groepjes) lost de bewerking op. Andere lln. migen nadien aanvullen. VERSIE 2: Dit kan grbruikt worden bij een lesje frans waarbij de lln. een zin moeten vertalen. Bron:http://www.cteno.be/assets/downloads/cteno/werkvormen_interactieveklaspraktijk_bundel.pdf

GEDACHTENNOTITIES  Versie 1: De lln werken in kleine groepjes en plakken hun bank helemaal vol met post-its. De lln schrijven op elke post-it dingen op die in hun gedachten komt. De lkr bepaalt het onderwerp en zet er een tijdlimiet op.  Versie 2: De post-its kunnen op het bord gekleefd worden. Dit gebeurt dan samen met de hele klasgroep.

Sticky Element: Ever want to make an element stick to a page? Just install this WordPress plugin and your wish will be granted! Visit the home page for a demo!

INTERVIEW Versie 1: WO - ze gaan elkaar interviewen voor meer info te achterhalen Versie 2: Nederlands - kennis na gelezen boek opsommen om zo tot alle details te komen

INTERVIEW Versie 1: WO - ze gaan elkaar interviewen voor meer info te achterhalen Versie 2: Nederlands - kennis na gelezen boek opsommen om zo tot alle details te komen

Pinterest
Search