Anthoni van Leeuwenhoek(1632-1723) Hij was een Nederlandse handelsman, landmeter, wijnroeier, glasblazer en wetenschapper. Zijn passie lag vooral bij micro-organisme. Zijn standpunt was ''Eerst zien, dan geloven'' daarom had hij de Microscoop uitgevonden. Zo kon hij dingen zien die je met het blote oog niet kunt zien. Hij deed aan inductie omdat hij door proeven te doen, theorieën kon opstellen.

Antonj Philips van Leeuwenhoek (October 1632 – August was a Dutch tradesman and scientist. He is commonly known as “the Father of Microbiology“, and considered to be the first microbiologist.

Het Edict van Nantes werd op 13 april 1598 door de Franse koning Hendrik IV uitgevaardigd. De hugenoten kregen rechten op uitoefening van hun geloof. In 1685 werd het edict van Nantes opgeheven door Lodewijk XIV, hugenoten moesten zich bekeren of vertrekken. Dat Lodewijk XIV dit edict ophief, was een teken van Absolutisme.

1598 Edict of Nantes French Protestants (Huguenots) are granted toleration by…

John Locke (1632-1704), volgens Locke heeft iedereen dezelfde rechten van nature -> natuurrechten. Iedereen was gelijk geboren en vrij. Dat we een staat hebben met een vorst of regering is een afspraak. In ruil daarvoor gehoorzamen wij de wetten.

Explore the best John Locke quotes here at OpenQuotes. Quotations, aphorisms and citations by John Locke

Lodewijk XIV (1638-1715) Lodewijk XIV was de koning van Frankrijk. Lodewijk XIV noemde zichzelf de 'Zonnekoning', omdat hij vond dat alles om hem draaide. Hij kreeg steeds meer macht omdat hij het goddelijk recht 'Droit Divin' bezat.  Dat betekent dat de koning het recht heeft om als leider van een land of volk op treden doordat hij dat recht  van God gekregen heeft. Lodewijk XIV profiteerde hier enorm van.

Louis XIV : King Louis XIV of France, known as the Sun King, lived a lavish lifestyle and built the palace of Versailles. His reign, which lasted from 1643 until his death in redefined royal opulence and the power of the absolute monarch.

Isaac Newton (1643-1727) Toen Isaac Newton op een avond een appel van een appelboom zag vallen, begon hij na te denken. Hij dacht: ''Waarom valt de appel wel van de boom, maar de maan niet op de aarde?'' Via deductie (= via behulp van enkele algemene theorieën, tot 1 nieuwe theorie komen) kwam hij op een conclusie dat er zwaartekracht is om de aarde, en dat er voor zorgde dat de maan niet op de aarde viel.

The Laws of Motion discovered by Isaac Newton accurately describe the motion of objects moving at normal speeds. Newton also discover/created(?) the mathematical tool of Calculus.

In de 16e eeuw ontstond in Frankrijk het absolutisme. Het werd ingevoerd door Lodewijk XIV. Door deze manier van besturen werden de privileges van de steden afgenomen en daar was de adel niet blij mee.

In de 16e eeuw ontstond in Frankrijk het absolutisme. Het werd ingevoerd door Lodewijk XIV. Door deze manier van besturen werden de privileges van de steden afgenomen en daar was de adel niet blij mee.

Thomas Hobbes (1588-1679) Volgens hem is de mens gericht op overleven. Je bent van elkaar een concurrent. 'Homo Homini lupus est' betekent 'de mens is voor zijn medemens een wolf'. Volgens Hobbes is de enige manier om concurrentie te voorkomen, een staatsvorm met een sterke leider te hebben. Hij deed zelf ook aan interpretatie. Dat betekent dat iedereen een andere verklaring geeft voor wat diegene heeft waargenomen.

Thomas Hobbes - English philosopher, best known today for his work on political philosophy. His 1651 book Leviathan established the foundation for most of Western political philosophy from the perspective of social contract theory

Hendrik VIII heeft in 1534 de anglicaanse Kerk opgericht. Dat is een mix tussen het protestantse en het katholiek geloof. De koning was het hoofd van de anglicaanse Kerk.

Hendrik VIII heeft in 1534 de anglicaanse Kerk opgericht. Dat is een mix tussen het protestantse en het katholiek geloof. De koning was het hoofd van de anglicaanse Kerk.

Geboorte van het absolutisme (1614- 1789) In de zestiende eeuw was er oorlog tussen de katholieken en de hugenoten, en tussen de edelen. Veel Fransen wouden dat de rust zou terugkeren en wou een sterke leider. Hendrik IV vondt dit een goed idee en maakte een einde aan de oorlogen. Hendrik IV kreeg steeds meer macht en hij kon nu de staten-generaal niet meer bijeen laten komen en zo had hij de absolute macht gekregen. Hij hoefde aan niemand verantwoording af te leggen behalve aan God

Henry IV of France by Frans Pourbus the younger. Richard Cavendish explains some of the consequences of the signature of the Edict of Nantes on April

Pinterest
Search