Elektronica en natuurkunde

De natuurkundige principes van de elektronica
18 Pins4 Followers
Stroom, weerstand en vermogen. Na het definiëren van het begrip 'elektrische spanning' in het vorige artikel is het een kleine stap naar de begrippen stroom, weerstand en vermogen. Met de definitie van deze drie grootheden en de erbij horende formules kunt u al heel wat praktische elektrische schakelingen berekenen en oplossen.

Theorie: stroom, weerstand en vermogen

Stroom, weerstand en vermogen. Na het definiëren van het begrip 'elektrische spanning' in het vorige artikel is het een kleine stap naar de begrippen stroom, weerstand en vermogen. Met de definitie van deze drie grootheden en de erbij horende formules kunt u al heel wat praktische elektrische schakelingen berekenen en oplossen.

Atomen, de basis van de materie. Een atoom is de kleinste nog als zodanig herkenbare bouwsteen van de materie. Vrijwel alle scheikundige en natuurkundige eigenschappen van de materie zijn gekoppeld aan de eigenschappen van atomen. Het atoom is een sleutelbegrip in de wetenschap.

Theorie: atomen, basis van de materie

Atomen, de basis van de materie. Een atoom is de kleinste nog als zodanig herkenbare bouwsteen van de materie. Vrijwel alle scheikundige en natuurkundige eigenschappen van de materie zijn gekoppeld aan de eigenschappen van atomen. Het atoom is een sleutelbegrip in de wetenschap.

Grootheden in de natuurkunde. In dit artikel worden de zeven fundamentele grootheden van de natuurkunde besproken: lengte, massa, tijd, stroom, temperatuur, hoeveelheid materie en lichtsterkte.

Theorie: grootheden in de natuurkunde

Grootheden in de natuurkunde. In dit artikel worden de zeven fundamentele grootheden van de natuurkunde besproken: lengte, massa, tijd, stroom, temperatuur, hoeveelheid materie en lichtsterkte.

Elektronica in de wetenschap. In dit artikel wordt onderzocht waar de elektronica, onderdeel van de natuurkunde, in het heel brede gebied van de wetenschap thuishoort.

Theorie: elektronica in de wetenschap

Elektronica in de wetenschap. In dit artikel wordt onderzocht waar de elektronica, onderdeel van de natuurkunde, in het heel brede gebied van de wetenschap thuishoort.

Galvanisatie. Galvanisatie is een techniek waarmee u een geleidend materiaal kunt bedekken met een uiterst dun laagje van een ander geleidend materiaal. Door te galvaniseren kunt u bijvoorbeeld een dun laagje goud aanbrengen op de contacten van schakelaars en andere elektronische onderdelen.

Theorie: galvanisatie

Galvanisatie. Galvanisatie is een techniek waarmee u een geleidend materiaal kunt bedekken met een uiterst dun laagje van een ander geleidend materiaal. Door te galvaniseren kunt u bijvoorbeeld een dun laagje goud aanbrengen op de contacten van schakelaars en andere elektronische onderdelen.

Elektrolyse.  Elektrolyse is de tak van de elektrochemie die zich bezig houdt met de ontleding van stoffen. Of, met andere woorden, elektrolyse stelt u in staat moleculen te splitsen in hun atomen. Het zal duidelijk zijn dat dit een heel nuttige toepassing is die in de wetenschap, de chemische analyse en de industrie vaak wordt gebruikt.

Theorie: elektrolyse

Elektrolyse. Elektrolyse is de tak van de elektrochemie die zich bezig houdt met de ontleding van stoffen. Of, met andere woorden, elektrolyse stelt u in staat moleculen te splitsen in hun atomen. Het zal duidelijk zijn dat dit een heel nuttige toepassing is die in de wetenschap, de chemische analyse en de industrie vaak wordt gebruikt.

Accumulatoren. De in een vorig artikel behandelde elektrische cellen worden 'primaire cellen' genoemd. Zij werken niet-omkeerbaar. Als de cel is uitgeput kunt u deze niet opnieuw opladen. Daarnaast heeft men 'secundaire cellen' ontwikkeld. Deze cellen worden in het dagelijks spraakgebruik accumulatoren, afgekort tot accu, genoemd. Accu's kunt u opnieuw opladen als zij uitgeput zijn.

Theorie: accumulatoren

Accumulatoren. De in een vorig artikel behandelde elektrische cellen worden 'primaire cellen' genoemd. Zij werken niet-omkeerbaar. Als de cel is uitgeput kunt u deze niet opnieuw opladen. Daarnaast heeft men 'secundaire cellen' ontwikkeld. Deze cellen worden in het dagelijks spraakgebruik accumulatoren, afgekort tot accu, genoemd. Accu's kunt u opnieuw opladen als zij uitgeput zijn.

Schakelen van elektrische cellen. Net zoals weerstanden en condensatoren kunt u ook elektrische cellen in serie en in parallel schakelen. Dan ontstaat een batterij. Maar om de eigenschappen van die batterijen te kunnen definiëren moet u eerst iets meer weten over de eigenschappen van losse cellen.

Theorie: schakelen van elektrische cellen

Schakelen van elektrische cellen. Net zoals weerstanden en condensatoren kunt u ook elektrische cellen in serie en in parallel schakelen. Dan ontstaat een batterij. Maar om de eigenschappen van die batterijen te kunnen definiëren moet u eerst iets meer weten over de eigenschappen van losse cellen.

Elektrochemie. Elektrochemie is de tak van de elektriciteit die zich bezig houdt met de wederzijdse omzetting van elektrische energie in chemische energie. Een zeer belangrijke tak van de natuurkunde, want zonder elektrochemie zouden er geen accu's, batterijen en knoopcellen bestaan en zou de hedendaagse wereld er heel anders uitzien.

Theorie: elektrochemie

Elektrochemie. Elektrochemie is de tak van de elektriciteit die zich bezig houdt met de wederzijdse omzetting van elektrische energie in chemische energie. Een zeer belangrijke tak van de natuurkunde, want zonder elektrochemie zouden er geen accu's, batterijen en knoopcellen bestaan en zou de hedendaagse wereld er heel anders uitzien.

RC-kringen. Het laden van een condensator heeft tal van praktische toepassingen. U kunt namelijk het laden van de condensator beïnvloeden door een weerstand in serie met de condensator op te nemen. Hierdoor ontstaat een RC-kring met speciale eigenschappen, die men integrator of differentiator noemt, afhankelijk van de R- en C-positie.

Theorie: RC-kringen

RC-kringen. Het laden van een condensator heeft tal van praktische toepassingen. U kunt namelijk het laden van de condensator beïnvloeden door een weerstand in serie met de condensator op te nemen. Hierdoor ontstaat een RC-kring met speciale eigenschappen, die men integrator of differentiator noemt, afhankelijk van de R- en C-positie.

Schakelingen met condensatoren. Net zoals weerstanden kunt u ook condensatoren in serie en in parallel schakelen. Met de uit de vorige artikelen in dit hoofdstuk verzamelde kennis kunt u gemakkelijk de formules berekenen. Maar eerst komt het vreemde verschijnsel van stroom door een condensator aan de orde.

Theorie: schakelingen met condensatoren

Schakelingen met condensatoren. Net zoals weerstanden kunt u ook condensatoren in serie en in parallel schakelen. Met de uit de vorige artikelen in dit hoofdstuk verzamelde kennis kunt u gemakkelijk de formules berekenen. Maar eerst komt het vreemde verschijnsel van stroom door een condensator aan de orde.

Schakelingen met weerstanden. Weerstanden kunt u in serie en parallel schakelen. Met deze twee basisschakelingen kunt u al een heleboel praktische toepassingen bedenken. Daarnaast besteden wij aandacht aan de theorieën van Kirchhoff, Wheatstone, Thévenin en Norton. De wiskundige formules die u hiervoor moet beheersen zijn gelukkig niet moeilijk.

Theorie: schakelingen met weerstanden

Schakelingen met weerstanden. Weerstanden kunt u in serie en parallel schakelen. Met deze twee basisschakelingen kunt u al een heleboel praktische toepassingen bedenken. Daarnaast besteden wij aandacht aan de theorieën van Kirchhoff, Wheatstone, Thévenin en Norton. De wiskundige formules die u hiervoor moet beheersen zijn gelukkig niet moeilijk.

Elektrische spanning. Elektrische spanning is een basisbegrip uit de elektriciteitsleer. In dit artikel wordt beschreven wat dit verschijnsel is, hoe het wordt gedefinieerd en hoe u het kunt opwekken. Daarnaast komen begrippen aan de orde als emk, Weston-cel, Seebach-effect en piëzo-elektrisch effect.

Theorie: elektrische spanning

Elektrische spanning. Elektrische spanning is een basisbegrip uit de elektriciteitsleer. In dit artikel wordt beschreven wat dit verschijnsel is, hoe het wordt gedefinieerd en hoe u het kunt opwekken. Daarnaast komen begrippen aan de orde als emk, Weston-cel, Seebach-effect en piëzo-elektrisch effect.

Capaciteit en condensator. Een condensator met een capaciteit van 220 nF. U gebruikt dit gezegde waarschijnlijk dagelijks in uw elektronica praktijk. Maar wat is een condensator? En waarom heeft een condensator capaciteit? Ga weer mee op expeditie door de grondbeginselen van de natuurkunde en ontdek de fysische achtergronden van uw elektronica hobby!

Theorie: capaciteit en condensator

Capaciteit en condensator. Een condensator met een capaciteit van 220 nF. U gebruikt dit gezegde waarschijnlijk dagelijks in uw elektronica praktijk. Maar wat is een condensator? En waarom heeft een condensator capaciteit? Ga weer mee op expeditie door de grondbeginselen van de natuurkunde en ontdek de fysische achtergronden van uw elektronica hobby!

Elektrisch potentiaal. Het elektrisch potentiaal is een moeilijk begrip om zonder hogere wiskunde uit te leggen. In dit artikel wordt een poging gewaagd om dat toch te doen door het te vergelijken met een mechanisch equivalent. Nadien zetten wij de stap naar het potentiaalverschil oftewel de elektrische spanning, wat ons uiteraard bij de volt brengt.

Theorie: elektrisch potentiaal

Elektrisch potentiaal. Het elektrisch potentiaal is een moeilijk begrip om zonder hogere wiskunde uit te leggen. In dit artikel wordt een poging gewaagd om dat toch te doen door het te vergelijken met een mechanisch equivalent. Nadien zetten wij de stap naar het potentiaalverschil oftewel de elektrische spanning, wat ons uiteraard bij de volt brengt.

Elektrische lading en veldsterkte. Als er geen elektrische lading zou bestaan, dan zouden u en ik niet in ons heelal aanwezig zijn, want dan zou er geen heelal bestaan. Afgezien van dat simpele feit is elektrische lading de grondslag van de elektriciteit en dus ook van de elektronica. Een kennismaking met een tamelijk ongrijpbaar verschijnsel.

Theorie: elektrische lading en veldsterkte

Elektrische lading en veldsterkte. Als er geen elektrische lading zou bestaan, dan zouden u en ik niet in ons heelal aanwezig zijn, want dan zou er geen heelal bestaan. Afgezien van dat simpele feit is elektrische lading de grondslag van de elektriciteit en dus ook van de elektronica. Een kennismaking met een tamelijk ongrijpbaar verschijnsel.

Pinterest
Search