het lichaam van Jules, mijn lichaam. Original by Juf Wendy

het lichaam van Jules, mijn lichaam. Original by Juf Wendy

Tegenovergesteld / Digitalizar

Protiwopoloschnosti - Aleiga V.

Juf Sanne en Meester Tim: begrippenposters met sterren achtergrond.

Learning the opposites in Dutch.

Woordenschat

Woordenschat

Voorzetsel dobbelsteen

Divers Game - Practice position words with a sturdy box - Roll the dice and climb in, on, beside, in front of or behind. Turn this into word work by using words instead of pictures. Lots of fun exercise during language arts time.

Begrippen het tegenovergestelde 1

Begrippen het tegenovergestelde 1

werkbladen op, naast, tussem voor, achter - Google zoeken

werkbladen op, naast, tussem voor, achter - Google zoeken

Begrippenposter - Meestertim.nl & Jufsanne.com

Learning the opposites in Dutch

Begrippen het tegenovergestelde 2 http://www.pinterest.com/mgracielamm/sequency/ EN ANDERE, SOORTGELIJKE BLADEN

Begrippen het tegenovergestelde 2 http://www.pinterest.com/mgracielamm/sequency/ EN ANDERE, SOORTGELIJKE BLADEN

Begrippen het tegenovergestelde 5

Begrippen het tegenovergestelde 5

Begrippenlijst

Begrippenlijst

* Waar moet je gaan staan/zitten...

Prepositions in Arabic

Learning Dutch - feelings

Learning Dutch - feelings

Veel gebruikte Nederlandse zinnen voor in de klas met Arabische vertaling. #nt2

Veel gebruikte Nederlandse zinnen voor in de klas met Arabische vertaling. #nt2

nt2 school schoolwoorden nederlands arabisch vertaald door Anne van der Pol -> originele bron twinkl.co.uk, bij gebruik vermelden

nt2 school schoolwoorden nederlands arabisch vertaald door Anne van der Pol -> originele bron twinkl.co.uk, bij gebruik vermelden

Woordenboekje voor anderstalige nieuwkomers (2) met prentjes uit Veilig Leren Lezen, de Kim-versie. Zowel in drukletters als in schoolschrift.

Woordenboekje voor anderstalige nieuwkomers (2) met prentjes uit Veilig Leren Lezen, de Kim-versie. Zowel in drukletters als in schoolschrift.

Pinterest
Search