Pinterest
Isaac Newton is geboren op 4 januari 1643 en is gestorven op 31 maart 1727. Hij stond bekend om ''Het Appel Verhaal'' Newton vroeg zich af waarom de appel wel valt, maar de maan niet op de aarde? Rond de aarde bestaat zwaartekracht, en die zwaartekracht werd: De Natuurwet

Sir Isaac Newton December 1642 – 20 March was an English physicist and mathematician, widely recognised as one of the most influential scientists of all time and as a key figure in the scientific revolution.

Het feodalisme of de feodaliteit is het leenstelsel dat van de val van het West-Romeinse Rijk (ca. 500) tot de Franse revolutie (1789) in Europa heerste. De leenheer gaf gebieden in leen aan zijn leenmannen en kreeg in ruil hiervoor trouw, militaire bijstand en belastinginkomsten. Er kwamen ook achterleenmannen.

Het feodalisme of de feodaliteit is het leenstelsel dat van de val van het West-Romeinse Rijk (ca. 500) tot de Franse revolutie (1789) in Europa heerste. De leenheer gaf gebieden in leen aan zijn leenmannen en kreeg in ruil hiervoor trouw, militaire bijstand en belastinginkomsten. Er kwamen ook achterleenmannen.

Centralisme of centralisatie is het streven naar een organisatie of natie die zo veel mogelijk vanuit één centraal punt of zelfs door één persoon bestuurd word.De machtsuitoefening vindt plaats vanuit een bestuurlijke eenheid of onderneming. Het wordt ook wel per beleidspunt toegepast; meestal dan om defensie

Centralisme of centralisatie is het streven naar een organisatie of natie die zo veel mogelijk vanuit één centraal punt of zelfs door één persoon bestuurd word.De machtsuitoefening vindt plaats vanuit een bestuurlijke eenheid of onderneming. Het wordt ook wel per beleidspunt toegepast; meestal dan om defensie

Hendrik IV kreeg steeds meer macht. Hij hoefde aan niemand verantwoording af te leggen. behalve aan God. Dat noem je een absolute vorst. Ook Lodewijk XIV was een absolute vorst. L'état? C'est moi. De wet? dat ben ik. In het Vroegmoderne Europa werd wel onderscheid gemaakt tussen twee vormen van monarchisme, Monarchia Herilis en Monarchia Mimitata.

Louis XIV : King Louis XIV of France, known as the Sun King, lived a lavish lifestyle and built the palace of Versailles. His reign, which lasted from 1643 until his death in redefined royal opulence and the power of the absolute monarch.

Francis Bacon is geboren op 22 januari 1561 in Londen en overleden op 9 april 1626 in Highgate. Hij denkt dat wetenschap een gevoel is. Menselijke Dwaling. Vier punten die het bewustzijn vertroebelen. 1 Hartstocht.2 Aanleg&Opvoeding.2 Spraakverwarring.3 Ideeën van andere filosofen.

Sir Francis Bacon lived from He was an English philosopher who invented the Baconian Method. He stressed observation as a way to come to a conclusion.

Anthonie van Leeuwenhoek is geboren op 24 oktober 1632 in Delft en is gestorven 26 augustus 1723 in Aldaar. Hij is vooral bekend voor zijn zelfgemaakte microscoop.Vanaf 1674 deed hij vele ontdekkingen die bekend werden door zijn correspondentie met de Royal Society in Londen. Anthonie onderscheidde zelf. Hij nam niet zomaar iets aan. Hij ging van afzonderlijke waarneming  een algemene theorie maken, oftewel inductie.

Antonj Philips van Leeuwenhoek (October 1632 – August was a Dutch tradesman and scientist. He is commonly known as “the Father of Microbiology“, and considered to be the first microbiologist.

René Descartes is geboren op 31 maart 1596 in Touraine en is gestorven op 11 februari 1650 in Stockholm. Zijn ouders waren Bourgeoisie. Hij was dus rijk en kon onderzoeken doen en veel reizen over de wereld. Descartes staat bekend om zijn bekende uitspraak: Cogito Ergo Sum. ( Ik denk, dus ik ben).

René Descartes is geboren op 31 maart 1596 in Touraine en is gestorven op 11 februari 1650 in Stockholm. Zijn ouders waren Bourgeoisie. Hij was dus rijk en kon onderzoeken doen en veel reizen over de wereld. Descartes staat bekend om zijn bekende uitspraak: Cogito Ergo Sum. ( Ik denk, dus ik ben).

John Locke was geboren op 29 augustus 1632 in Wrington en is gestorven op  28 oktober 1704. Volgens John hebben alle mensen gelijke rechten. Iedereen is vrij en gelijk. De natuur maakt geen onderscheid tussen de mens. Dat noem je natuurrechten.

John Locke was een filosoof. Hij werd geboren in 1632 in de buurt van Bristol…

Thomas Hobbes is geboren op 5 april 1588 en is gestorven op 4 december 1679. Volgens Thomas wou de mens alleen maar overleven. Men wordt concurrenten. Iedereen kiest zichzelf boven anderen. Homo homini lapus est. De mens is voor zijn medemens een wolf.  Alleen een sterke koning kan voorkomen dat de mens uitsterft.

Thomas Hobbes - English philosopher, best known today for his work on political philosophy. His 1651 book Leviathan established the foundation for most of Western political philosophy from the perspective of social contract theory