Roll a Fraction/Decimal/Percent math center! Students roll 2 dice to get the percent and then convert it to a fraction, decimal, and picture! GREAT PRACTICE!

Fractions Decimals Percents

Maths, Fractions, Percentages z Roll a Fraction/Decimal/Percent math center! Students roll 2 dice to get the percent and then convert it to a fraction, decimal, and picture!

2-D and 3-D Shapes Poster  I love how the students can see the comparison on the same chart!

and Shapes Poster I love how the students can see the comparison on the same chart! However, I would change the word corners for shapes to vertices.

Fraction Decimal Percent Conversion Cheat Sheet and/or Foldable - Math to the Core - TeachersPayTeachers.com

Fractions Foldable Decimals Percents Conversion Cheat Sheet

Fraction Decimal Percent Conversion Cheat Sheet and/or Foldable - Math to the Core - TeachersPayTeache.

fraction to decimal chart printable | new topics early learning learning to read reading learning to write ...

Maths help: Conversion chart for fractions, percentages and decimals. numerator denominator - Crafting For Ideas

Domein: verbanden,. Onderdeel: verhoudingen, breuken en kommagetallen. Doel: omzetten van verhoudingen in breuken en percentages en andersom

Domein: verbanden,. Onderdeel: verhoudingen, breuken en kommagetallen. Doel: omzetten van verhoudingen in breuken en percentages en andersom

breuken - decimalen - percentages Handig om uit te printen en te leren of als geheugensteuntjes te gebruiken

breuken - decimalen - percentages Handig om uit te printen en te leren of als geheugensteuntjes te gebruiken

Domein: Verbanden. Onderdeel: Verhoudingen, procenten en breuken. Doel: relatie zien tussen breuken, procenten en kommagetallen.

Domein: Verbanden. Onderdeel: Verhoudingen, procenten en breuken. Doel: relatie zien tussen breuken, procenten en kommagetallen.

De volgorden van de maten (km hm m dm cm...) Hier is een ezelsbruggetje: KAN HET DAMETJE MET DE CENTIMETER METEN. Door deze zin te onthouden, weet je de volgorde: km-hm-dam-m-dm-cm-mm. Hier maak je dan een trap van (km staat dan bovenaan). Ga je de trap op dan is elke stap, delen door 10. Ga je naar beneden dan is elke stap keer 10. Bv: 1 cm=??mm. Je staat dan op de tree van cm en je moet naar mm. Keer 10 dus: 1cm = 10 mm.

De volgorden van de maten (km hm m dm cm.) Hier is een ezelsbruggetje: KAN HET…

Pinterest
Search