پوستر

این مجموعه شامل پوسترهای تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر می‌باشد که بعضی از آن ها در مجلات تندیس، خط خطی، صنعت چاپ و همشهری جوان چاپ شده است
18 Pins152 Volgers
مجتمع آموزشی کیش مهر گرافیک برای کار! (پوستر تبلیغاتی دپارتمان گرافیک مجتمع آموزشی کیش مهر)

مجتمع آموزشی کیش مهر گرافیک برای کار! (پوستر تبلیغاتی دپارتمان گرافیک مجتمع آموزشی کیش مهر)

مجتمع آموزشی کیش مهر عکاس شوید! (پوستر تبلیغاتی دپارتمان عکاسی مجتمع آموزشی کیش مهر)

مجتمع آموزشی کیش مهر عکاس شوید! (پوستر تبلیغاتی دپارتمان عکاسی مجتمع آموزشی کیش مهر)

پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر در همشهری جوان

پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر در همشهری جوان

پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر تمام مسیرها به ما ختم می‌شود! (کمپین تبلیغاتی دپارتمان فیلم و عکس مجتمع آموزشی کیش مهر)

پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر تمام مسیرها به ما ختم می‌شود! (کمپین تبلیغاتی دپارتمان فیلم و عکس مجتمع آموزشی کیش مهر)

گرافیک عکاسی معماری پوستر چاپ شده در مجله تندیس

گرافیک عکاسی معماری پوستر چاپ شده در مجله تندیس

دوره آموزش تخصصی اصول پوستر سازی دوره اصول پوستر سازی به عنوان یکی از آموزش‌های نوین دپارتمان گرافیک و چاپ توسط موسسه کیش مهر ارائه می‌گردد.

دوره آموزش تخصصی اصول پوستر سازی دوره اصول پوستر سازی به عنوان یکی از آموزش‌های نوین دپارتمان گرافیک و چاپ توسط موسسه کیش مهر ارائه می‌گردد.

پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر تمام مسیرها به ما ختم می‌شود! (کمپین تبلیغاتی دپارتمان رسانه‌های تعاملی مجتمع آموزشی کیش مهر)

پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر تمام مسیرها به ما ختم می‌شود! (کمپین تبلیغاتی دپارتمان رسانه‌های تعاملی مجتمع آموزشی کیش مهر)

پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر تمام مسیرها به ما ختم می‌شود! (کمپین تبلیغاتی دپارتمان گرافیک و چاپ مجتمع آموزشی کیش مهر)

پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر تمام مسیرها به ما ختم می‌شود! (کمپین تبلیغاتی دپارتمان گرافیک و چاپ مجتمع آموزشی کیش مهر)

دوره آموزش تخصصی نشانه و نام نشانه به گزارش واحد آموزشی مجتمع کیش مهر دوره جدید نشانه (آرم) و نام نشانه (لوگو) توسط دپارتمان گرافیک موسسه ارائه می‌گردد.

دوره آموزش تخصصی نشانه و نام نشانه به گزارش واحد آموزشی مجتمع کیش مهر دوره جدید نشانه (آرم) و نام نشانه (لوگو) توسط دپارتمان گرافیک موسسه ارائه می‌گردد.

گرافیک عکاسی معماری پوستر چاپ شده در مجله تندیس

گرافیک عکاسی معماری پوستر چاپ شده در مجله تندیس


Meer ideeën
مجتمع آموزشی کیش مهر عکاس شوید! (پوستر تبلیغاتی دپارتمان عکاسی مجتمع آموزشی کیش مهر)

مجتمع آموزشی کیش مهر عکاس شوید! (پوستر تبلیغاتی دپارتمان عکاسی مجتمع آموزشی کیش مهر)

مجتمع آموزشی کیش مهر گرافیک برای کار! (پوستر تبلیغاتی دپارتمان گرافیک مجتمع آموزشی کیش مهر)

مجتمع آموزشی کیش مهر گرافیک برای کار! (پوستر تبلیغاتی دپارتمان گرافیک مجتمع آموزشی کیش مهر)

مجتمع آموزشی کیش مهر نردبامی برای حرفه‌ای شدن! (پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر)

مجتمع آموزشی کیش مهر نردبامی برای حرفه‌ای شدن! (پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر)

پوستر سال نو میلادی ... و دنیا در حال چرخش است سال خوشی داشته باشید...! (پوستر تبریک سال نو میلادی 2014)

پوستر سال نو میلادی ... و دنیا در حال چرخش است سال خوشی داشته باشید...! (پوستر تبریک سال نو میلادی 2014)

پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر تمام مسیرها به ما ختم می‌شود! (کمپین تبلیغاتی دپارتمان معماری و دکوراسیون مجتمع آموزشی کیش مهر)

پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر تمام مسیرها به ما ختم می‌شود! (کمپین تبلیغاتی دپارتمان معماری و دکوراسیون مجتمع آموزشی کیش مهر)

پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر تمام مسیرها به ما ختم می‌شود! (کمپین تبلیغاتی دپارتمان فیلم و عکس مجتمع آموزشی کیش مهر)

پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر تمام مسیرها به ما ختم می‌شود! (کمپین تبلیغاتی دپارتمان فیلم و عکس مجتمع آموزشی کیش مهر)

پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر تمام مسیرها به ما ختم می‌شود! (کمپین تبلیغاتی دپارتمان گرافیک و چاپ مجتمع آموزشی کیش مهر)

پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر تمام مسیرها به ما ختم می‌شود! (کمپین تبلیغاتی دپارتمان گرافیک و چاپ مجتمع آموزشی کیش مهر)

پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر تمام مسیرها به ما ختم می‌شود! (کمپین تبلیغاتی دپارتمان رسانه‌های تعاملی مجتمع آموزشی کیش مهر)

پوستر تبلیغاتی مجتمع آموزشی کیش مهر تمام مسیرها به ما ختم می‌شود! (کمپین تبلیغاتی دپارتمان رسانه‌های تعاملی مجتمع آموزشی کیش مهر)

پوستر تبریک سال 1393 (تصویر برگرفته از دیوارنگاره‌های اشکانی در سوریه، جنگاور پارتی موجود در کتاب تاریخ نگارگری ایران می‌باشد-یعقوب آزند​)  کارهای ارسالی طراح و ایده‌پرداز: رضا پورحسینی انتشار: 1392

پوستر تبریک سال 1393 (تصویر برگرفته از دیوارنگاره‌های اشکانی در سوریه، جنگاور پارتی موجود در کتاب تاریخ نگارگری ایران می‌باشد-یعقوب آزند​) کارهای ارسالی طراح و ایده‌پرداز: رضا پورحسینی انتشار: 1392

unknown "Poster"

unknown "Poster"

Pinterest
Zoeken