London . Francis Bacon leefde van 1561 tot en met 1626 sloot zich aan op de theorie van Spinoza: menselijke dwaling door gevoel geeft iedereen een andere uitleg dit komt door hartstocht, aanleg, geloof ,opvoeding enz. hij vond dat je alles moest redeneren oftewel een gedachten gang ontwikkelen en volgen.

Sir Francis Bacon lived from He was an English philosopher who invented the Baconian Method. He stressed observation as a way to come to a conclusion.

Woolsthorpe is de geboorte plaats van Isaac Newton: Isaac Newton (1643-1727) ontdekte dat de maan een baan om de aarde maakte en hij ontdekte zwaartekracht.Hij omschreef  zijn berekeningen heel nauwkeurig, zodat iedereen  het goed kon controleren. Hij had door observeren een natuurwet opgesteld.

Sir Isaac Newton December 1642 – 20 March was an English physicist and mathematician, widely recognised as one of the most influential scientists of all time and as a key figure in the scientific revolution.

Royal Society is de plek waar Anthonie van Leeuwenhoek zijn tekeningen (Ontwerpen) van zijn Microscoop naartoe stuurde. Door inductie heeft hij Met zijn eigen microscoop heeft hij zo verschillende bacteriën en organisme zelf onderzocht.

Royal Society of Medicine

Karel IV was koning van Schotland, Engeland en Ierland.Hij is geboren in Dunfermline.  Hij is stichter van het edict van Nantes Hij is de enigste vorst die ooit die werd onthoofd .In Engeland werd het het absolutisme ingezet door Jacob I en Elisabeth. Karel wilde het Absolutisme laten uitgroeien tot een ideale staatsvorm.

Charles Stuart, King of England (Charles I), Scotland and Ireland, son of James I and grandson of Mary, Queen of Scots.

John Locke was een filosoof die leefde van 1632 tot 1704. Hij vond dat alle mensen van de natuur dezelfde rechten hadden, en de natuur die ook gegeven had. Als de koning van een flat sprong viel hij even hard als een boer van de flat sprong. Deze rechten noemde hij natuurrechten

John Locke August 1632 – 28 October was an English philosopher and physician regarded as one of the most influential of Enlightenment thinkers and known as the "Father of Classical Liberalism".

Lodewijk XIV woonde in Versailles samen met de 2 stand(de adel).hij was een absoluut vorst : niemand mocht aan hem twijfelen want, als je twijfelde aan de koning twijfelde je aan god. Hij had goddelijk recht oftewel Droit Divin

Louis XIV : King Louis XIV of France, known as the Sun King, lived a lavish lifestyle and built the palace of Versailles. His reign, which lasted from 1643 until his death in redefined royal opulence and the power of the absolute monarch.

Anglicaanste kerk: Engelse staatskerk ontstaan in 1534 door het verlaten van de katholieke kerk van Rome, de koning is het hoofd van de anglicaanse kerk

Anglicaanste kerk: Engelse staatskerk ontstaan in 1534 door het verlaten van de katholieke kerk van Rome, de koning is het hoofd van de anglicaanse kerk

Delft. Anthonie van Leeuwenhoek is geboren op 1632 en stierf in 1723. hij is de uitvinder van de microscoop en bekeek zelf micro organsime onder zijn microscoop. hij deed vooral aan inductie en was er een groot voorstander van. hij vond dat als je wilt weten of iets klopt je het zelf moet waarnemen

Delft. Anthonie van Leeuwenhoek is geboren op 1632 en stierf in 1723. hij is de uitvinder van de microscoop en bekeek zelf micro organsime onder zijn microscoop. hij deed vooral aan inductie en was er een groot voorstander van. hij vond dat als je wilt weten of iets klopt je het zelf moet waarnemen

de boekdrukkunst is uitgevonden door een Duitser:  Johannes Gutenberg( hij is geboren in mainz)  Deze uitvinding veranderde veel voor de mensen maar ook voor de kerk. de bijbel kon vertaald worden en zo konden de mensen zien wat er in stond, ook konden de mensen zich op de hoogte laten houden door de ideeën van filosofen en wetenschappers. De boekdruk/ boekdrukkunst was een handige uitvinding!! De mensen konden door deductie andere theorieën waarnemen

Printing History and Book Arts – Researching the Book as an Object

Pinterest
Search