Troon van God / Throne of God

Afbeeldingen van de troon van God uit onder andere de kunst met verwijzingen naar de Bijbel.
22 Pins0 Volgers
Jacob de Wet: De 24 oudsten voor God de Vader en het Lam. 1647. Statens Museum for Kunst, Kopenhagen. Bijbel: Openbaring 4: 4: En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.

Jacob de Wet: De 24 oudsten voor God de Vader en het Lam. 1647. Statens Museum for Kunst, Kopenhagen. Bijbel: Openbaring 4: 4: En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.

Pieter de Grebber: God nodigt Christus uit aan zijn rechterhand plaats te nemen. 1645. Museum Catharijneconvent, Utrecht. Bijbel: Mattheüs. 22: 44: De Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten.

Pieter de Grebber: God nodigt Christus uit aan zijn rechterhand plaats te nemen. 1645. Museum Catharijneconvent, Utrecht. Bijbel: Mattheüs. 22: 44: De Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten.

Prent Mortierbijbel. 1700. Lam dat de zegels kan verbreken. Bijbel: Openbaring 5: 6,7. Toen zag ik midden voor de troon en omgeven door de 4 wezen en de oudsten een Lam staan. Het Lam leek geslacht. Het had 7 horens en 7 ogen, dat zijn de 7 geesten van God, die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het Lam kwam naar voren en nam de boekrol uit de rechterhand van hem die op de troon was gezeten.

Prent Mortierbijbel. 1700. Lam dat de zegels kan verbreken. Bijbel: Openbaring 5: 6,7. Toen zag ik midden voor de troon en omgeven door de 4 wezen en de oudsten een Lam staan. Het Lam leek geslacht. Het had 7 horens en 7 ogen, dat zijn de 7 geesten van God, die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het Lam kwam naar voren en nam de boekrol uit de rechterhand van hem die op de troon was gezeten.

De troon van God. Illustratie uit de eerste geïllustreerde Russische Bijbel. 1696. Vasiliy Koren' (ca.1640 - early 1700s).Bijbel: Openbaring 4: 9-10: En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon

De troon van God. Illustratie uit de eerste geïllustreerde Russische Bijbel. 1696. Vasiliy Koren' (ca.1640 - early 1700s).Bijbel: Openbaring 4: 9-10: En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon

Visioen van Ezechiël. Raphael  and Giulio Romano. ca. 1518. Palazzo Pitti, Florence. Bijbel: Ezechiël 1: 5,6,10: In het midden kon ik 4 levende wezens onderscheiden. Dit was hun uiterlijk: zij zagen eruit als mensen, maar ieder van hen had 4 gezichten en 4 vleugels. De 4 gezichten leken bij ieder van hen van voren op dat van een mens, rechts op dat van een leeuw, link op dat van een stier en van achteren op dat van een arend.

Visioen van Ezechiël. Raphael and Giulio Romano. ca. 1518. Palazzo Pitti, Florence. Bijbel: Ezechiël 1: 5,6,10: In het midden kon ik 4 levende wezens onderscheiden. Dit was hun uiterlijk: zij zagen eruit als mensen, maar ieder van hen had 4 gezichten en 4 vleugels. De 4 gezichten leken bij ieder van hen van voren op dat van een mens, rechts op dat van een leeuw, link op dat van een stier en van achteren op dat van een arend.

Anonieme schilder uit Westfalen. God de Vader op zijn troon, de maagd Maria en Jezus. late 15e eeuw. Locatie onbekend. Er is in de bijbel geen tekst te vinden dat Maria in de hemel zou zijn voor of naast de troon van God.

Anonieme schilder uit Westfalen. God de Vader op zijn troon, de maagd Maria en Jezus. late 15e eeuw. Locatie onbekend. Er is in de bijbel geen tekst te vinden dat Maria in de hemel zou zijn voor of naast de troon van God.

Het hemelvisioen van Johannes. Uit: Ottheinrich-Bibel. ca. 1425-1430. Bayerische Staatsbibliothek. Bijbel: Openbaring 4: 1-11 en Openbaring hoofdstuk 5. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand.

Het hemelvisioen van Johannes. Uit: Ottheinrich-Bibel. ca. 1425-1430. Bayerische Staatsbibliothek. Bijbel: Openbaring 4: 1-11 en Openbaring hoofdstuk 5. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand.

Rivier vanuit de troon van God en van het Lam. St. Patricks Cathedral, Melbourne. Bijbel: Openbaring 22: 1,2: De engel liet me ook de rivier zien waarin het water stroomt dat leven geeft. De rivier was helder als kristal. Hij ontsprong uit de troon van God en van het Lam en stroomde midden door het plein van de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die 12 keer paar jaar vrucht droeg, elke maand 1 keer. Hun bladeren brachten de bevolking genezing.

Rivier vanuit de troon van God en van het Lam. St. Patricks Cathedral, Melbourne. Bijbel: Openbaring 22: 1,2: De engel liet me ook de rivier zien waarin het water stroomt dat leven geeft. De rivier was helder als kristal. Hij ontsprong uit de troon van God en van het Lam en stroomde midden door het plein van de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die 12 keer paar jaar vrucht droeg, elke maand 1 keer. Hun bladeren brachten de bevolking genezing.

Troon van genade. Deel van middeleeuws altaarstuk. Historiska, Stockholm. God de Vader afgebeeld als een eerbiedwaardig oude koning die zijn gekruisigde Zoon ondersteunt. Bijbel: Johannes 3: 16: Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon ervoor over had: iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven.

Troon van genade. Deel van middeleeuws altaarstuk. Historiska, Stockholm. God de Vader afgebeeld als een eerbiedwaardig oude koning die zijn gekruisigde Zoon ondersteunt. Bijbel: Johannes 3: 16: Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon ervoor over had: iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven.

Troon van genade. Albrecht Dürer. 1511. Bijbel: Markus 16: 19: Toen de Heer Jezus was uitgesproken, werd Hij opgenomen in de hemel, en Hij nam plaats aan de rechterzijde van God.

Troon van genade. Albrecht Dürer. 1511. Bijbel: Markus 16: 19: Toen de Heer Jezus was uitgesproken, werd Hij opgenomen in de hemel, en Hij nam plaats aan de rechterzijde van God.


Meer ideeën
Pinterest
Zoek