Lodewijk XVI werd in 1793 onthoofd. Hij en zijn vrouw Marie-Antoinette gaven te veel geld uit en Frankrijk bouwde hierdoor een schuld op. Om de schuld te betalen werd de belasting verhoogd. Van de standensamenleving moesten de burgers dit betalen. De burgers zijn het zat en komen in opstand > De Franse Revolutie. Lodewijk wilde samen met zijn vrouw en kinderen vluchtten naar Oostenrijk, maar ze werden ontdekt. Lodewijk werd veroordeeld en kreeg net als zijn vrouw de doodstraf.

Lodewijk XVI werd in 1793 onthoofd. Hij en zijn vrouw Marie-Antoinette gaven te veel geld uit en Frankrijk bouwde hierdoor een schuld op. Om de schuld te betalen werd de belasting verhoogd. Van de standensamenleving moesten de burgers dit betalen. De burgers zijn het zat en komen in opstand > De Franse Revolutie. Lodewijk wilde samen met zijn vrouw en kinderen vluchtten naar Oostenrijk, maar ze werden ontdekt. Lodewijk werd veroordeeld en kreeg net als zijn vrouw de doodstraf.

Isaac Newton (1643-1727). Newton had veel wiskunde nodig voor zijn deductieve theorie, hij deed onderzoek over de planeten van het zonnestelsel met behulp van het werk van Galilei. Newton vroeg zich af waarom appels wel van bomen vallen, maar de maan niet op de aarde valt. Met behulp van een paar al bestaande theorieën kon hij berekenen dat door de baan die de maan om de aarde draait de maan niet naar beneden valt. Hij had door te observeren en te redeneren een natuurwet opgesteld.

Sir Isaac Newton December 1642 – 20 March was an English physicist and mathematician, widely recognised as one of the most influential scientists of all time and as a key figure in the scientific revolution.

René Descartes (1596-1650).  Zijn ouders behoorden tot de Bourgeoisie. Descartes was zijn tijd ver voorruit toen hij een nieuwe manier van filosoferen ontwikkelde, iedereen keek anders naar de wereld dus was het moeilijk om een onderscheidt te maken tussen de werkelijkheid en illusies. Daarom twijfelde hij aan alles. En omdat hij twijfelde moest hij wel bestaan : 'Corgito ergo sum' (ik denk dus ik ben). Twijfel is daarom nu nog steeds een startpunt van wetenschappelijk denken.

"It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well." René Descartes, Discourse on the Method. / "I think, therefore I am." René Descartes, Discourse on the Method.

In 1649 werd koning Karel I onthoofd. Karel heerste via het absolutisme en het parlement keerde zich tegen Karel vanwege zijn absolutistische gedrag en gaven hem niet zomaar geld. Karel arresteerde daarom een aantal parlementariërs. Later brak er een burgeroorlog uit tussen parlementariërs & koningsgezinden. Karel werd gevangen genomen en in een speciale rechtbank veroordeeld. Hij kreeg de doodstraf.

See 15 photos and 3 tips from 281 visitors to Dunfermline Town Railway Station (DFE).

Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723). Van Leeuwenhoek was de uitvinder van de microscoop. Hij zocht naar harde bewijzen. Hij ging dus uit van wat Descartes zei; of iets klopt moet bewezen worden door proeven te doen en door te redeneren. Zo werd hij de ontdekker van de micro-organismen. Van Leeuwenhoek deed 2 dingen die nieuw waren: Ten eerste observeerde & redeneerde hij dus zelf en ging niet langer uit van wat Middeleeuwse teksten zeiden. En ten tweede onderzocht hij met een microscoop.

Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723). Van Leeuwenhoek was de uitvinder van de microscoop. Hij zocht naar harde bewijzen. Hij ging dus uit van wat Descartes zei; of iets klopt moet bewezen worden door proeven te doen en door te redeneren. Zo werd hij de ontdekker van de micro-organismen. Van Leeuwenhoek deed 2 dingen die nieuw waren: Ten eerste observeerde & redeneerde hij dus zelf en ging niet langer uit van wat Middeleeuwse teksten zeiden. En ten tweede onderzocht hij met een microscoop.

John Locke (1632-17040. Locke maakte veel ontdekkingsreizen. Door deze reizen kwam hij in contact met andere samenlevingen, hierdoor ging Locke zijn eigen samenleving anders bekijken. Hij was het niet eens met vorsten die zeiden het goddelijke recht te hebben om te heersen. Volgens Locke hadden alle mensen van nature dezelfde rechten, zoals vrijheid & gelijkheid. Deze rechten noemde hij natuurrechten. Dat er vorsten regeerden had volgens hem te maken met een soort afspraak.

John Locke (1632-17040. Locke maakte veel ontdekkingsreizen. Door deze reizen kwam hij in contact met andere samenlevingen, hierdoor ging Locke zijn eigen samenleving anders bekijken. Hij was het niet eens met vorsten die zeiden het goddelijke recht te hebben om te heersen. Volgens Locke hadden alle mensen van nature dezelfde rechten, zoals vrijheid & gelijkheid. Deze rechten noemde hij natuurrechten. Dat er vorsten regeerden had volgens hem te maken met een soort afspraak.

Pinterest
Search