Demografisch: Mensen worden steeds ouder / vergrijzing.  Uit onderzoek blijkt dat jongeren zich steeds vaker onttrekken van de social media, terwijl ouderen juist actiever worden.

Demografisch: Mensen worden steeds ouder / vergrijzing. Uit onderzoek blijkt dat jongeren zich steeds vaker onttrekken van de social media, terwijl ouderen juist actiever worden.

Economisch:  Opleidingsbudgetten voor overheid blijven gelijk of nemen af. Hierdoor blijft de behoefte aan mixed vormen van leren, zoals gebruik van e-learning.

Economisch: Opleidingsbudgetten voor overheid blijven gelijk of nemen af. Hierdoor blijft de behoefte aan mixed vormen van leren, zoals gebruik van e-learning.

Plasterk: 2017 overheid digitaal In 2017 moet de Rijksoverheid volledig digitaal zijn. Hierdoor zal de overheid zelf ook meer digitaal gaan werken. Kansen voor online marketing.

Plasterk: 2017 overheid digitaal In 2017 moet de Rijksoverheid volledig digitaal zijn. Hierdoor zal de overheid zelf ook meer digitaal gaan werken. Kansen voor online marketing.

Technologisch: Google Glass bijvoorbeeld inzetten bij trainingen voor gemeenten.

Wearable tech is already being introduced slowly but surely into the world of retail. Can consumers learn to trust and accept this latest tech fad?

Politiek-wettelijk: Stop externe inhuur / gemaximaliseerd tarief (Online) marketing heeft minder effect als de overheid toch geen externe mag inhuren.

Politiek-wettelijk: Stop externe inhuur / gemaximaliseerd tarief (Online) marketing heeft minder effect als de overheid toch geen externe mag inhuren.

Politiek-wettelijk: Aanbestedingsregels van de overheid. We kunnen qua (online) marketing doen wat we willen, maar de beslisser is hierdoor moeilijk te beinvloeden.

Politiek-wettelijk: Aanbestedingsregels van de overheid. We kunnen qua (online) marketing doen wat we willen, maar de beslisser is hierdoor moeilijk te beinvloeden.

Sociaal cultureel: Balans werk - vrije tijd is en blijft belangrijk. Behoefte aan anders leren blijft, e-learing

Make life easier! Maintain a great work-life balance by Flanagan Tracy time-management personal-development

Pinterest
Search