wetenschap en absolutisme

geschiedenis
9 Pins3 Followers
Delft, Anthonie van Leeuwenhoek is geboren op 4 oktober 1632. Hij bekeek dingen onder zijn microscoop wat hij zag beschreef hij heel nauwkeurig op, zo ontstond het micro-organisme. Hij wou eerst zien dan geloven dit kan men doen door proeven te nemen of te redeneren. en hij stierf op 26 augustus 1723

Antonj Philips van Leeuwenhoek (October 1632 – August was a Dutch tradesman and scientist. He is commonly known as “the Father of Microbiology“, and considered to be the first microbiologist.

London, Francis Bacon sloot in zijn filosofie aan op Descartes: Waarnemen is in de wetenschap erg belangrijk, maar ook erg moeilijk. Bacon noemde een kernprobleem bij de waarneming de 'menselijke dwalingen'. Dat waren: hartstocht, iemands aanleg en opvoeding, spraakverwarring en de iedeeën van andere filosofen. hij stierf op 9 april 1626

Sir Francis Bacon lived from He was an English philosopher who invented the Baconian Method. He stressed observation as a way to come to a conclusion.

Woolsthorpe, Isaac Newton is geboren op 4 januari 1643. Op een dag dacht hij waarom valt de appel wel van de boom maar wij niet van de aarde? Via enkele bestaande theorieën kon hij berekenen (deductie) dat door de baan die de maan om de aarde maakte. De maan niet naar beneden kwam, maar in zijn baan bleef .Daarmee had hij ontdekt dat er ook buiten de aarde zwaartekracht bestond. zo had hij een algemeen geldende natuurwet opgesteld. hij stierf op 31 maart 1727

Sir Isaac Newton December 1642 – 20 March was an English physicist and mathematician, widely recognised as one of the most influential scientists of all time and as a key figure in the scientific revolution.

Wrington, John Locke is geboren op 29 augustus 1632. Vorsten vonden dat ze een goddelijk recht hadden (droit divin) om te regeren. Locke was het er niet mee eens. Volgens hem hadden alle mensen gelijke rechten. De natuur had nooit de meer recht gegeven dan een ander. Iedereen was was vrij en gelijk. de mensen die ze van nature hadden noemt hij natuurrechten. Hij vond dat de natuur geen onderscheid tussen de mensen maakte maar de mensen zelf onderscheid maakt. hij stierf op  28 oktober 1704

John Locke August 1632 – 28 October was an English philosopher and physician regarded as one of the most influential of Enlightenment thinkers and known as the "Father of Classical Liberalism".

Versailles, Koning Lodewijk XIV was een voorstander van het Droit Divin. hij wou geen Feodale samenleving meer maar een centralisme. zo kon hij alles goed in de gate houden. zo trok hij alle macht naar zich toe en moesten de adelen wel luisteren naar hem. Hij zei dat hij zijn macht rechtstreeks van God had gekregen. en in die tijd waren ze erg gelovig dus dachten ze dat als je tegen de koning in gaat dan ga je tegen God in en dan zou je naar de hel gaan. Daarom durfde ze niet in opstand te…

Versailles, Koning Lodewijk XIV was een voorstander van het Droit Divin. hij wou geen Feodale samenleving meer maar een centralisme. zo kon hij alles goed in de gate houden. zo trok hij alle macht naar zich toe en moesten de adelen wel luisteren naar hem. Hij zei dat hij zijn macht rechtstreeks van God had gekregen. en in die tijd waren ze erg gelovig dus dachten ze dat als je tegen de koning in gaat dan ga je tegen God in en dan zou je naar de hel gaan. Daarom durfde ze niet in opstand te…

Frankrijk, Hugenoten (Franse Protestanten) zijn niet meer welkom in Frankrijk dus ze moeten vluchten. Ze vluchten vooral naar Afrika en Europa. De meeste komen naar de Verenigde Nederlanden

Frankrijk, Hugenoten (Franse Protestanten) zijn niet meer welkom in Frankrijk dus ze moeten vluchten. Ze vluchten vooral naar Afrika en Europa. De meeste komen naar de Verenigde Nederlanden

Pinterest
Search