Versailles, Koning Lodewijk XIV was een voorstander van het Droit Divin. hij wou geen Feodale samenleving meer maar een centralisme. zo kon hij alles goed in de gate houden. zo trok hij alle macht naar zich toe en moesten de adelen wel luisteren naar hem. Hij zei dat hij zijn macht rechtstreeks van God had gekregen. en in die tijd waren ze erg gelovig dus dachten ze dat als je tegen de koning in gaat dan ga je tegen God in en dan zou je naar de hel gaan. Daarom durfde ze niet in opstand te…

Versailles, Koning Lodewijk XIV was een voorstander van het Droit Divin. hij wou geen Feodale samenleving meer maar een centralisme. zo kon hij alles goed in de gate houden. zo trok hij alle macht naar zich toe en moesten de adelen wel luisteren naar hem. Hij zei dat hij zijn macht rechtstreeks van God had gekregen. en in die tijd waren ze erg gelovig dus dachten ze dat als je tegen de koning in gaat dan ga je tegen God in en dan zou je naar de hel gaan. Daarom durfde ze niet in opstand te…

Frankrijk, Hugenoten (Franse Protestanten) zijn niet meer welkom in Frankrijk dus ze moeten vluchten. Ze vluchten vooral naar Afrika en Europa. De meeste komen naar de Verenigde Nederlanden

Frankrijk, Hugenoten (Franse Protestanten) zijn niet meer welkom in Frankrijk dus ze moeten vluchten. Ze vluchten vooral naar Afrika en Europa. De meeste komen naar de Verenigde Nederlanden

in 1642 begon de Engelse burgeroorlog tussen parlementariërs en koningsgezinden van Karel I. Karel I wou een absolute macht hebben, daardoor maakte hij een Anglicaanse kerk. de geestelijke en de adel waren het er niet mee eens dus die kwam in opstand tegen de koning. In 1649 werd Karel I gevangen genomen en in een speciale rechtbank veroordeeld. Hij kreeg de doodstraf. in 1651 stopte de onrust in het land

in 1642 begon de Engelse burgeroorlog tussen parlementariërs en koningsgezinden van Karel I. Karel I wou een absolute macht hebben, daardoor maakte hij een Anglicaanse kerk. de geestelijke en de adel waren het er niet mee eens dus die kwam in opstand tegen de koning. In 1649 werd Karel I gevangen genomen en in een speciale rechtbank veroordeeld. Hij kreeg de doodstraf. in 1651 stopte de onrust in het land

Delft, Anthonie van Leeuwenhoek is geboren op 4 oktober 1632. Hij bekeek dingen onder zijn microscoop wat hij zag beschreef hij heel nauwkeurig op, zo ontstond het micro-organisme. Hij wou eerst zien dan geloven dit kan men doen door proeven te nemen of te redeneren. en hij stierf op 26 augustus 1723

Delft, Anthonie van Leeuwenhoek is geboren op 4 oktober 1632. Hij bekeek dingen onder zijn microscoop wat hij zag beschreef hij heel nauwkeurig op, zo ontstond het micro-organisme. Hij wou eerst zien dan geloven dit kan men doen door proeven te nemen of te redeneren. en hij stierf op 26 augustus 1723

Brinkworth, Thomas Hobbes is geboren op 5 april 1588. Hij ging ervan uit dat de mens in een natuurtoestand is gericht op overleven, daarom zei hij: homo homini lupus est(de mens is voor zijn medemens een wolf). Hij vond dat het land een absolutisme moest hebben om dit alles goed onder controle te houden daardoor kreeg hij veel kritiek maar ook steun door bijvoorbeeld door Spinoza. en gestorven op 4 december 1679

Brinkworth, Thomas Hobbes is geboren op 5 april 1588. Hij ging ervan uit dat de mens in een natuurtoestand is gericht op overleven, daarom zei hij: homo homini lupus est(de mens is voor zijn medemens een wolf). Hij vond dat het land een absolutisme moest hebben om dit alles goed onder controle te houden daardoor kreeg hij veel kritiek maar ook steun door bijvoorbeeld door Spinoza. en gestorven op 4 december 1679

Wrington, John Locke is geboren op 29 augustus 1632. Vorsten vonden dat ze een goddelijk recht hadden (droit divin) om te regeren. Locke was het er niet mee eens. Volgens hem hadden alle mensen gelijke rechten. De natuur had nooit de meer recht gegeven dan een ander. Iedereen was was vrij en gelijk. de mensen die ze van nature hadden noemt hij natuurrechten. Hij vond dat de natuur geen onderscheid tussen de mensen maakte maar de mensen zelf onderscheid maakt. hij stierf op  28 oktober 1704

Wrington, John Locke is geboren op 29 augustus 1632. Vorsten vonden dat ze een goddelijk recht hadden (droit divin) om te regeren. Locke was het er niet mee eens. Volgens hem hadden alle mensen gelijke rechten. De natuur had nooit de meer recht gegeven dan een ander. Iedereen was was vrij en gelijk. de mensen die ze van nature hadden noemt hij natuurrechten. Hij vond dat de natuur geen onderscheid tussen de mensen maakte maar de mensen zelf onderscheid maakt. hij stierf op 28 oktober 1704

Woolsthorpe, Isaac Newton is geboren op 4 januari 1643. Op een dag dacht hij waarom valt de appel wel van de boom maar wij niet van de aarde? Via enkele bestaande theorieën kon hij berekenen (deductie) dat door de baan die de maan om de aarde maakte. De maan niet naar beneden kwam, maar in zijn baan bleef .Daarmee had hij ontdekt dat er ook buiten de aarde zwaartekracht bestond. zo had hij een algemeen geldende natuurwet opgesteld. hij stierf op 31 maart 1727

Woolsthorpe, Isaac Newton is geboren op 4 januari 1643. Op een dag dacht hij waarom valt de appel wel van de boom maar wij niet van de aarde? Via enkele bestaande theorieën kon hij berekenen (deductie) dat door de baan die de maan om de aarde maakte. De maan niet naar beneden kwam, maar in zijn baan bleef .Daarmee had hij ontdekt dat er ook buiten de aarde zwaartekracht bestond. zo had hij een algemeen geldende natuurwet opgesteld. hij stierf op 31 maart 1727

London, Francis Bacon sloot in zijn filosofie aan op Descartes: Waarnemen is in de wetenschap erg belangrijk, maar ook erg moeilijk. Bacon noemde een kernprobleem bij de waarneming de 'menselijke dwalingen'. Dat waren: hartstocht, iemands aanleg en opvoeding, spraakverwarring en de iedeeën van andere filosofen. hij stierf op 9 april 1626

London, Francis Bacon sloot in zijn filosofie aan op Descartes: Waarnemen is in de wetenschap erg belangrijk, maar ook erg moeilijk. Bacon noemde een kernprobleem bij de waarneming de 'menselijke dwalingen'. Dat waren: hartstocht, iemands aanleg en opvoeding, spraakverwarring en de iedeeën van andere filosofen. hij stierf op 9 april 1626

La Haye en Touraine, René Descates, Geboren op 31 maart 1596. Hij was een van de eersten die de wetenschap van dat moment kritisch bekeken. Zijn ouders behoorden tot de bourgeoisie. Volgens Descartes keek ieder mens met een andere blik naar de wereld. Je kon maar beter aan alles twijfelen vond hij, En hij zei: Cogito ergo sum (Ik denk dus ik ben). twijfelen is daarom ook nu nog een stanrtpunt van de wetenschappelijk denken. hij stierf op 11 februari 1650

La Haye en Touraine, René Descates, Geboren op 31 maart 1596. Hij was een van de eersten die de wetenschap van dat moment kritisch bekeken. Zijn ouders behoorden tot de bourgeoisie. Volgens Descartes keek ieder mens met een andere blik naar de wereld. Je kon maar beter aan alles twijfelen vond hij, En hij zei: Cogito ergo sum (Ik denk dus ik ben). twijfelen is daarom ook nu nog een stanrtpunt van de wetenschappelijk denken. hij stierf op 11 februari 1650

Pinterest
Zoeken