Lieselotte
Meer ideeën van Lieselotte
(2) Omdat er veel intellectuelen in Nederland waren, werden er veel uitvindingen gedaan die nu nog steeds gebruikt worden, bijvoorbeeld microscoop. Het Universiteitsmuseum in Utrecht bezit nog een door Van Leeuwenhoek gemaakt exemplaar met een vergroting van 270x.

(2) Omdat er veel intellectuelen in Nederland waren, werden er veel uitvindingen gedaan die nu nog steeds gebruikt worden, bijvoorbeeld microscoop. Het Universiteitsmuseum in Utrecht bezit nog een door Van Leeuwenhoek gemaakt exemplaar met een vergroting van 270x.

(2) Ook dat hij in ruil voor zijn macht de wetten moet gehoorzamen. Als hij dat doet vindt hij dat het volk in opstand mag komen. Hij heeft medicijnen en filosofie gestudeerd aan universiteit Christ Church in Oxford.

(2) Ook dat hij in ruil voor zijn macht de wetten moet gehoorzamen. Als hij dat doet vindt hij dat het volk in opstand mag komen. Hij heeft medicijnen en filosofie gestudeerd aan universiteit Christ Church in Oxford.

(1) John Locke (1632-1704) John Locke vond dat alle mensen gelijke rechten hebben en dat iedereen vrij en gelijk is. Hij zegt ook dat de natuur geen onderscheid maakt tussen mensen en dat iedereen dezelfde natuurrechten heeft. John Locke had duidelijke meningen over koningen. Hij vond dat de koning een afspraak moest maken met het volk en dat hij mocht regeren in opdracht van het volk.

(1) John Locke (1632-1704) John Locke vond dat alle mensen gelijke rechten hebben en dat iedereen vrij en gelijk is. Hij zegt ook dat de natuur geen onderscheid maakt tussen mensen en dat iedereen dezelfde natuurrechten heeft. John Locke had duidelijke meningen over koningen. Hij vond dat de koning een afspraak moest maken met het volk en dat hij mocht regeren in opdracht van het volk.

Francis Bacon (1561-1626)  Francis Bacon vond dat wetenschap een gevoel was. Hij vond ook dat 4 punten het menselijke bewustzijn vertroebelde: 1. hartstocht, 2. aanleg+opvoeding, 3. spraakverwarring, 4. ideeën van andere filosofen. Francis Bacon vond dat je goed moest observeren. Hij heeft samen met andere inductie ontwikkeld. Hij heeft gestudeerd aan de universiteit van Cambridge. Hij was politicus tot hij van corruptie beschuldigd werd.

Francis Bacon (1561-1626) Francis Bacon vond dat wetenschap een gevoel was. Hij vond ook dat 4 punten het menselijke bewustzijn vertroebelde: 1. hartstocht, 2. aanleg+opvoeding, 3. spraakverwarring, 4. ideeën van andere filosofen. Francis Bacon vond dat je goed moest observeren. Hij heeft samen met andere inductie ontwikkeld. Hij heeft gestudeerd aan de universiteit van Cambridge. Hij was politicus tot hij van corruptie beschuldigd werd.

(2) Hij is gestorven in Stockholm.

(2) Hij is gestorven in Stockholm.

(1) Thomas Hobbes (1588-1679)  Thomas Hobbes interpretatie van de wereld was: mensen willen alleen maar overleven, oftewel mensen worden concurrenten van elkaar. Een van zijn uitspraken was 'homo homini lupus est' (de mens is voor zijn medemens een wolf). Alleen een sterke koning kan voorkomen dat de mens uitsterft. Een ander idee van hem was, als iemand iets leuk vindt, noemt diegene het iets goeds. Als iemand iets niet leuk vindt, noemt diegene het slecht.

(1) Thomas Hobbes (1588-1679) Thomas Hobbes interpretatie van de wereld was: mensen willen alleen maar overleven, oftewel mensen worden concurrenten van elkaar. Een van zijn uitspraken was 'homo homini lupus est' (de mens is voor zijn medemens een wolf). Alleen een sterke koning kan voorkomen dat de mens uitsterft. Een ander idee van hem was, als iemand iets leuk vindt, noemt diegene het iets goeds. Als iemand iets niet leuk vindt, noemt diegene het slecht.

Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723) Antonie van Leeuwenhoek heeft de microscoop uitgevonden en is bedenker van de microbiologie. Hij is geboren in Delft. Eigenlijk heette hij Thonis Philipszoon, maar later noemde hij zichzelf Antonie van Leeuwenhoek. Hij heeft nooit een wetenschappelijke opleiding gevolgd, maar studeerde wel. Hij was ongeveer 5 jaar opgeleid tot kassier en boekhouder. Hij nam niets aan van anderen, hij redeneerde zelf.

Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723) Antonie van Leeuwenhoek heeft de microscoop uitgevonden en is bedenker van de microbiologie. Hij is geboren in Delft. Eigenlijk heette hij Thonis Philipszoon, maar later noemde hij zichzelf Antonie van Leeuwenhoek. Hij heeft nooit een wetenschappelijke opleiding gevolgd, maar studeerde wel. Hij was ongeveer 5 jaar opgeleid tot kassier en boekhouder. Hij nam niets aan van anderen, hij redeneerde zelf.

(1) Lodewijk XIV (1754-1793) Lodewijk kreeg op 5-jarige leeftijd al de macht over Frankrijk, maar hij mocht nog niet regeren, omdat hij te jong was. Een van zijn leermeesters was Mazarin. Zijn leermeesters lieten hem het Droit Divin geloven. Lodewijk heeft in het kasteel van Versailles gewoond. Hij was getrouwd met Marie Antoinette van Habsburg Lotharingen en had vier kinderen. Hij is onthoofd op 21 januari 1793 in Parijs, hij was toen al afgezet door het volk.

(1) Lodewijk XIV (1754-1793) Lodewijk kreeg op 5-jarige leeftijd al de macht over Frankrijk, maar hij mocht nog niet regeren, omdat hij te jong was. Een van zijn leermeesters was Mazarin. Zijn leermeesters lieten hem het Droit Divin geloven. Lodewijk heeft in het kasteel van Versailles gewoond. Hij was getrouwd met Marie Antoinette van Habsburg Lotharingen en had vier kinderen. Hij is onthoofd op 21 januari 1793 in Parijs, hij was toen al afgezet door het volk.

(2) Hij noemde zichzelf de zonnekoning, omdat alles om hem draaide.

(2) Hij noemde zichzelf de zonnekoning, omdat alles om hem draaide.

(2) Uiteindelijk pikte de derde stand het niet meer, dat was het begin van de Franse revolutie.

(2) Uiteindelijk pikte de derde stand het niet meer, dat was het begin van de Franse revolutie.