Pinterest

Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 1993

Te koop via www.marktplaats.nl, vraagprijs 7 euro.
Hoofdstuk 1. De ontwikkeling van de brandspuit in de zeventiende en achttiende eeuw.

Hoofdstuk 1. De ontwikkeling van de brandspuit in de zeventiende en achttiende eeuw.

Hoofdstuk 2. Innovatie in de waterbouw in de late middeleeuwen: sluizen en paalwerk te Spaarndam.

Hoofdstuk 2. Innovatie in de waterbouw in de late middeleeuwen: sluizen en paalwerk te Spaarndam.

Hoofdstuk 3. Intellectueel erfgoed. Bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde Staten en Nederland, 1925-1940.

Hoofdstuk 3. Intellectueel erfgoed. Bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde Staten en Nederland, 1925-1940.

Hoofdstuk 4. Van 'unvollkommene Waare' tot kwaliteitsprodukt. De ontwikkeling van de kaarsindustrie in Nederland, 1800-1880.

Hoofdstuk 4. Van 'unvollkommene Waare' tot kwaliteitsprodukt. De ontwikkeling van de kaarsindustrie in Nederland, 1800-1880.

Hoofdstuk 5. De vermogensontwikkeling van Nederlandse grootste industriele bedrijven, 1913-1950.

Hoofdstuk 5. De vermogensontwikkeling van Nederlandse grootste industriele bedrijven, 1913-1950.

Hoofdstuk 6. Himmel, Hergot, Sakremint! Kool in de roetsj! Het begin van wetenschappelijk bedrijfsbeheer in de Limburgse mijnbouw in de jaren twintig.

Hoofdstuk 6. Himmel, Hergot, Sakremint! Kool in de roetsj! Het begin van wetenschappelijk bedrijfsbeheer in de Limburgse mijnbouw in de jaren twintig.

Hoofdstuk 7. Organisatie met een missie. De Nederlandse Christelijke Reisvereniging en het Missionarismodel van Mintzberg (1922-1972).

Hoofdstuk 7. Organisatie met een missie. De Nederlandse Christelijke Reisvereniging en het Missionarismodel van Mintzberg (1922-1972).

Hoofdstuk 8. Internationalisering van Nederlandse accountantskantoren 1970-1990.

Hoofdstuk 8. Internationalisering van Nederlandse accountantskantoren 1970-1990.

Hoofdstuk 9. Grootgronsbezit, revolutie en belastingdruk. De boekhouding van een Gelders edelman in de Bataafse tijd (1795-1806).

Hoofdstuk 9. Grootgronsbezit, revolutie en belastingdruk. De boekhouding van een Gelders edelman in de Bataafse tijd (1795-1806).

Hoofdstuk 10. Het kabelvraagstuk en de interlokale telefonie in Nederland 1888-1933.

Hoofdstuk 10. Het kabelvraagstuk en de interlokale telefonie in Nederland 1888-1933.