Waarom is een QR-code maken handig? Wat is de meerwaarde er van? Op deze website vind je tips over het gebruiken van een QR-code. Eén van de voordelen is dat je steeds kan zien hoeveel keer de QR-code al is ingescand geweest. Het is ook aantrekkelijk en kan de nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelen in de klas.

QR-tips voor gebruik in de klas

Bewerkingen

Bewerkingen

QR in de klas :: qrindeklas.yurls.net

The Green Classroom: QR Codes and Bottle Cap Fun! What a fun way to use technology - could QR codes be the new flash cards?

Memories voor kleuters, rekenen met digibord of computer op kleuteridee, Kindergarten memory games for IBW or computer

Memories voor kleuters, rekenen met digibord of computer op kleuteridee, Kindergarten memory games for IBW or computer

Pinterest
Search