MacTommie

MacTommie

Deventer / ab - sur` dis - me («Frans) het -woord kunstrichting waarbij irrationaliteit en ongerijmdheid tot leidende principes zijn verheven.