Aardrijkskunde op school. Flevoland bestond nog niet als provincie!!!

Aardrijkskunde op school. Flevoland bestond nog niet als provincie!!!

The Netherlands if sea levels rise +1M

Virtual coastline of The Netherlands in case the sea level rises 1 metre and the river water floods over the dikes.

watersnoodramp 1953 kaart.De watersnoodramp gebeurde op 1 februari 1953 en trof delen van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. De rampzalige nacht wordt uitgebreid belicht in het Watersnoodmuseum, waarbij de verhalen onderverdeeld zijn in vier delen.

watersnoodramp 1953 kaart.De watersnoodramp gebeurde op 1 februari 1953 en trof delen van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. De rampzalige nacht wordt uitgebreid belicht in het Watersnoodmuseum, waarbij de verhalen onderverdeeld zijn in vier delen.

Kaart van het Friese Rijk toen het op zijn grootst was (650-734)

Frisia - History of the Netherlands - Wikipedia, the free encyclopedia

Lodewijk Napoleon (1778-1846) Koning van Holland . Deze man heeft veel voor Nederland gedaan tijdens zijn korte regeerperiode begin 19e eeuw (1806-1810). De grenzen van het Koninkrijk Holland 1806 …

Lodewijk Napoleon (1778-1846) Koning van Holland . Deze man heeft veel voor Nederland gedaan tijdens zijn korte regeerperiode begin 19e eeuw (1806-1810). De grenzen van het Koninkrijk Holland 1806 …

kaart van het Frankische rijk rond 800, uit de Atlas van de Nederlandse Geschiedenis

kaart van het Frankische rijk rond 800, uit de Atlas van de Nederlandse Geschiedenis

Tot op vijf centimeter nauwkeurig bekijken wat de hoogte is van elk huis, elke kerk, elke heuvel of welke duin dan ook in Nederland.

Alle hoogtes in Nederland op internet te zien

This is how The Netherlands would be withouten dykes. De historische geografie van de lage landen. Zo zou Nederland er uit zien zonder dijken.

This is how The Netherlands would be withouten dykes.

Pinterest
Search