The yellow notes have different signs (multiplication, division, addition, and subtraction) and then you can pick two white notes with numbers.

"On the white paper (plain popcorn) I wrote numbers, on the yellow (buttered popcorn) I wrote math symbols (+ – x ). Students can then choose 2 pieces of white popcorn and 1 piece of yellow. They write the equation and answer in their books.

Voorbeeldkaarten (bovenaanzicht) voor de bouwhoek of het bouwen met de kleine blokjes.

Voorbeeldkaarten (bovenaanzicht) voor de bouwhoek of het bouwen met de kleine blokjes.

Met sprongen vooruit- rekenen 'vriendjes van tien' Kwartet

Met sprongen vooruit- rekenen 'vriendjes van tien' Kwartet

Uitleg van het spel 'Kampen'. Doel: herkennen van de getalbeelden en de getalsymbolen 1 tot en met 12.

Uitleg van het spel 'Kampen'. Doel: herkennen van de getalbeelden en de getalsymbolen 1 tot en met 12.

Splitsmemory, er wordt gekeken naar welk splitsgetal de kinderen gaan kijken. Hierbij worden de juiste kaarten uitgezocht en omgedraaid. Nadat ze vervolgens door elkaar gehusseld zijn kan het spel beginnen.

Splitsmemory, er wordt gekeken naar welk splitsgetal de kinderen gaan kijken. Hierbij worden de juiste kaarten uitgezocht en omgedraaid. Nadat ze vervolgens door elkaar gehusseld zijn kan het spel beginnen.

Uitleg van het spel 'Boeven vangen'. Doel: relatie leggen tussen getalbeelden en getalsymbolen en het maken van optellingen tot en met 20.

Uitleg van het spel 'Boeven vangen'. Doel: relatie leggen tussen getalbeelden en getalsymbolen en het maken van optellingen tot en met 20.

Meten en noteren van inhoud (groep 7)

Meten en noteren van inhoud (groep 7)

Pinterest
Search