Marcel Dekker
Marcel Dekker
Marcel Dekker

Marcel Dekker

Advertising professional | Marketer | Sociologist | Blogger | Amsterdammer | Snowboarder | Traveler | Dreamer | Sambuca drinker | Vanilla pudding eater