Pinterest
Getalzoeker! Schrijf een getal in het midden.De kinderen mogen zowel horizontaal, verticaal als diagonaal de cijfers bij elkaar zoeken, die samen het getal vormen.

Choose a number, write it in the middle box. Kids search vertically, horizontally and diagonally to find addends that equal the number. In grade we use this for numbers as we practice mental math strategies. It's a great "spo

Begeleide of zelfstandige activiteit - Graphisme

Saw these style boards on Oriental Trading for use as geometry boards. Wondered a diy hack. Use glue on bottom circle of thumbtack to secure it from being plucked out by little fingers. Sowdering About in Seattle: Toddler Busy Boxes

Tarta gigante de bloques lógicos

When on the day of a student's birthday. Allow them to complete the cake! They receive reward "bucks" depending on the amount of time it took to complete

Begeleide of zelfstandige activiteit

Kindergartners add the two sides of a domino and then put it on the matching plywood square. GREAT for seeing all of the combinations to twelve! (image/idea only)

Bouwvoorbeelden. Kan ik bouwen wat er op het kaartje staat? - persoonlijke competenties

Bouwvoorbeelden. Kan ik bouwen wat er op het kaartje staat? - persoonlijke competenties

Gooi met twee dobbelstenen en teken de bijpassende rechthoek.   Schrijf het antwoord erin.   Plaatje maakt veel duidelijk.   Winnaar ..... ...

Throw two dice and mark the matching rectangle. Write the answer in it. Graphic explains a lot.

Het vliegenmepperspel met twee dobbelstenen, bij elkaar optellen en meppen maar…

Het vliegenmepperspel met twee dobbelstenen, bij elkaar optellen en meppen maar…

Domein: basisvaardigheden, onderdeel: vermenigvuldigen, doel: de tafel van 8

Domein: basisvaardigheden, onderdeel: vermenigvuldigen, doel: de tafel van 8

Speel tafeltjes Jenga met de kinderen om ze op een laagdrempelige en leuke manier met de tafelsommen te laten oefenen.

Multiplication Jenga - You have to say the product of the tile you pull.