Marina van 't Schip

Marina van 't Schip

Marina van 't Schip
Meer ideeën van Marina van 't
Nadat Karel I was gestorven, werd Engeland tijdelijk een republiek. Van die republiek was Cromwell de leider. Later ontstond er choas in het land en in 1660 kwam er een koning: Karel II. Dat is de zoon van Karel I. Er was geen sprake meer van absolutisme, het begon steeds meer op een parlementaire monarchie te lijken, waar de koning en het parlement samen alle regels en wetten bepalen.

Nadat Karel I was gestorven, werd Engeland tijdelijk een republiek. Van die republiek was Cromwell de leider. Later ontstond er choas in het land en in 1660 kwam er een koning: Karel II. Dat is de zoon van Karel I. Er was geen sprake meer van absolutisme, het begon steeds meer op een parlementaire monarchie te lijken, waar de koning en het parlement samen alle regels en wetten bepalen.

In 1598 werd het Edict van Nantes uitgevaardigd door Hendrik IV. Er stond in dat protestanten gewetensvrijheid kregen en hun eigen godsdienst mochten kiezen. In 1685 werd het weer opgeheven door Lodewijk XIV hij vond dat iedere hetzelfde geloof moest hebben als hij.

In 1598 werd het Edict van Nantes uitgevaardigd door Hendrik IV. Er stond in dat protestanten gewetensvrijheid kregen en hun eigen godsdienst mochten kiezen. In 1685 werd het weer opgeheven door Lodewijk XIV hij vond dat iedere hetzelfde geloof moest hebben als hij.

Thomas Hobbes werd geboren op 5 april 1588 in Westport in de buurt van Malmesbury, Wiltshire, Engeland. En hij is gestorven op 4 december 1679.Thomas Hobbes filosofeerde over de ideale samenleving. Hij ging er vanuit dat de mens is gericht op overleven. Doordat mensen wilde overleven, maak je mensen tot elkaars concurrenten = ‘Homo homini lupus est’ = De mens is voor zijn medemens een wolf. Dit was de interpretatie van Thomas Hobbes. Hij vond dat alleen een sterke koning kon voorkomen dat de…

Thomas Hobbes werd geboren op 5 april 1588 in Westport in de buurt van Malmesbury, Wiltshire, Engeland. En hij is gestorven op 4 december 1679.Thomas Hobbes filosofeerde over de ideale samenleving. Hij ging er vanuit dat de mens is gericht op overleven. Doordat mensen wilde overleven, maak je mensen tot elkaars concurrenten = ‘Homo homini lupus est’ = De mens is voor zijn medemens een wolf. Dit was de interpretatie van Thomas Hobbes. Hij vond dat alleen een sterke koning kon voorkomen dat de…

Francis Bacon is geboren op 22 januari 1561 in Strand, Londen, Engeland. Hij is gestorven op 9 april 1626 in Hughgate, Middlesex, Engeland. Volgens Bacon is wetenschap een gevoel. Hij noemde dit menselijke dwaling. Er zijn vier punten die het bewustzijn vertroebelen: hartstocht, aanleg en opvoeding, spraakverwarring en ideeën van de andere filosofen.

Francis Bacon is geboren op 22 januari 1561 in Strand, Londen, Engeland. Hij is gestorven op 9 april 1626 in Hughgate, Middlesex, Engeland. Volgens Bacon is wetenschap een gevoel. Hij noemde dit menselijke dwaling. Er zijn vier punten die het bewustzijn vertroebelen: hartstocht, aanleg en opvoeding, spraakverwarring en ideeën van de andere filosofen.

Hier is Jules Mazarin gestorven op 9 maart 1661. Mazarin was een Italiaanse hertog, die als diplomaat van het Vaticaan aan het Franse hof ging werken. Via vele contacten werd hij heel belangrijk voor de koninklijke . Mazarin had Lodewijk de XIV veel geleerd, Lodewijk XIV regeerde en leefde zoals Mazarin hem geleerd had.

Hier is Jules Mazarin gestorven op 9 maart 1661. Mazarin was een Italiaanse hertog, die als diplomaat van het Vaticaan aan het Franse hof ging werken. Via vele contacten werd hij heel belangrijk voor de koninklijke . Mazarin had Lodewijk de XIV veel geleerd, Lodewijk XIV regeerde en leefde zoals Mazarin hem geleerd had.

René Descartes is geboren op 31 maart 1596 in La Haye en Touraine, Frankrijk. Hij is gestorven op 11 februari 1650 in Stockholm, Zweden. De ouders van Descartes behoorden tot de bourgeoisie. . Hij was ervan overtuigd dat hij dat hij omdat hij kon twijfelen, hij wel moest bestaan.  ‘Cogito ergo sum’ = ik denk dus ik ben. Niets is zeker, hij twijfelde aan alles. → Twijfel is het beginpunt van de wetenschap.

René Descartes is geboren op 31 maart 1596 in La Haye en Touraine, Frankrijk. Hij is gestorven op 11 februari 1650 in Stockholm, Zweden. De ouders van Descartes behoorden tot de bourgeoisie. . Hij was ervan overtuigd dat hij dat hij omdat hij kon twijfelen, hij wel moest bestaan. ‘Cogito ergo sum’ = ik denk dus ik ben. Niets is zeker, hij twijfelde aan alles. → Twijfel is het beginpunt van de wetenschap.

Lodewijk XIV staat ook wel bekend als Zonnekoning en Lodewijk de grote. Hij was koning van Frankrijk en Navarra. Hij is geboren in 1638 in Saint-Germain-en-Laye en is gestorven in Versailles in 1715. Lodewijk XIV had zijn macht gekregen van God : Droit Divin. Hij was 5 toen zijn vader doodging, hij was te jong voor de troon. Mazarin regeerde daarom het rijk totdat Lodwijk XIV oud genoeg was.. Lodewijk XIV had alles van hem geleerd.

Lodewijk XIV staat ook wel bekend als Zonnekoning en Lodewijk de grote. Hij was koning van Frankrijk en Navarra. Hij is geboren in 1638 in Saint-Germain-en-Laye en is gestorven in Versailles in 1715. Lodewijk XIV had zijn macht gekregen van God : Droit Divin. Hij was 5 toen zijn vader doodging, hij was te jong voor de troon. Mazarin regeerde daarom het rijk totdat Lodwijk XIV oud genoeg was.. Lodewijk XIV had alles van hem geleerd.

John Locke is geboren op 29 augustus 1632 in Wrington, Somerset, Engeland. Hij is gestorven op 28 oktober 1704 .Volgens John Locke was iedereen vrij en gelijk. De natuur vond de een niet beter dan de ander voor de natuur is/was iedereen gelijk van nature → natuurrechten.

John Locke is geboren op 29 augustus 1632 in Wrington, Somerset, Engeland. Hij is gestorven op 28 oktober 1704 .Volgens John Locke was iedereen vrij en gelijk. De natuur vond de een niet beter dan de ander voor de natuur is/was iedereen gelijk van nature → natuurrechten.

Hier is Isaac Newton geboren op 25 december 1642. Hij is gestorven op 20 maart 1727 in Kensington. Hij gebruikte bij zijn theorie veel wiskunde. Toen hij een avond onder een appelboom lag en er een appel viel, ging hij nadenken. Waarom valt de appel wel, maar de maan niet op de aarde. Zo ontdeke hij de zwaartekracht

Hier is Isaac Newton geboren op 25 december 1642. Hij is gestorven op 20 maart 1727 in Kensington. Hij gebruikte bij zijn theorie veel wiskunde. Toen hij een avond onder een appelboom lag en er een appel viel, ging hij nadenken. Waarom valt de appel wel, maar de maan niet op de aarde. Zo ontdeke hij de zwaartekracht