● Lekker-in-je-vel-spel ●

Het Lekker-in-je-vel-spel helpt bij het omgaan met emoties. Thuis, op school of in de coachingpraktijk.
POSTER Heel handig voor in de klas! Wijs meteen aan hoe jij je voelt en ontdek of deze emotie meer van binnen of van buiten zit. Passief of actief? Positief of moeilijk? #emoties

POSTER Heel handig voor in de klas! Wijs meteen aan hoe jij je voelt en ontdek of deze emotie meer van binnen of van buiten zit. Passief of actief? Positief of moeilijk? #emoties

POSTER Heel handig voor in de klas! Wijs meteen aan hoe jij je voelt en ontdek of deze emotie meer van binnen of van buiten zit. Passief of actief? Positief of moeilijk? #emoties

POSTER Heel handig voor in de klas! Wijs meteen aan hoe jij je voelt en ontdek of deze emotie meer van binnen of van buiten zit. Passief of actief? Positief of moeilijk? #emoties

♥ BLIJ :-) Ontdek spelenderwijs de taal van emoties. TIP's op www.Lekker-in-je-vel-spel.nl

♥ BLIJ :-) Ontdek spelenderwijs de taal van emoties. TIP's op www.Lekker-in-je-vel-spel.nl

E M O T I E B U S Zet tien stoelen twee aan twee achter elkaar zoals in een bus met één stoel voor de chauffeur. Om de beurt stappen de kinderen in en spelen de emotie die op hun kaartje staat. Is de bus vol? Dan raden de andere kinderen welke emoties werden uitgebeeld. Liet iemand Onzeker zien of Bang? Blij of Trots? #emoties #onderwijs #zelfvertrouwen #LEKKERinjeVELspel

E M O T I E B U S Zet tien stoelen twee aan twee achter elkaar zoals in een bus met één stoel voor de chauffeur. Om de beurt stappen de kinderen in en spelen de emotie die op hun kaartje staat. Is de bus vol? Dan raden de andere kinderen welke emoties werden uitgebeeld. Liet iemand Onzeker zien of Bang? Blij of Trots? #emoties #onderwijs #zelfvertrouwen #LEKKERinjeVELspel

S P I E G E L E N Twee kinderen zitten tegenover elkaar. Kind 1 trekt een kaartje en beeldt de emotie uit die op het kaartje staat. Kind 2 spiegelt eerst zo precies mogelijk het gedrag en probeert daarna te raden wat de emotie is. Gelukt? Daarna wisselen van rol. #LEKKERinjeVELspel

S P I E G E L E N Twee kinderen zitten tegenover elkaar. Kind 1 trekt een kaartje en beeldt de emotie uit die op het kaartje staat. Kind 2 spiegelt eerst zo precies mogelijk het gedrag en probeert daarna te raden wat de emotie is. Gelukt? Daarna wisselen van rol. #LEKKERinjeVELspel

OPBOUW VAN DE KAART Korte, bondige uitleg over de betekenis van het emotiewoord. Bewustwordingsvraag (wanneer voel ik me zo?) Oplossingsgerichte vraag (wat helpt als ik me zo voel). De kaarten van het Lekker-in-je-vel-spel helpen je vooruit!

OPBOUW VAN DE KAART Korte, bondige uitleg over de betekenis van het emotiewoord. Bewustwordingsvraag (wanneer voel ik me zo?) Oplossingsgerichte vraag (wat helpt als ik me zo voel). De kaarten van het Lekker-in-je-vel-spel helpen je vooruit!

K I E Z E N Voorbeeld uit de praktijk van de kindercoach: Laat drie donkere kaartjes zien (bijvoorbeeld 'teleurgesteld', 'boos' en 'bang'). Welke kaart past het meest bij hoe jij je voelt? (Kind kiest 'bang') Wat maakt je bang? Wat helpt als je bang bent? #zelfvertrouwen #veiligheid #LEKKERinjeVELspel

K I E Z E N Voorbeeld uit de praktijk van de kindercoach: Laat drie donkere kaartjes zien (bijvoorbeeld 'teleurgesteld', 'boos' en 'bang'). Welke kaart past het meest bij hoe jij je voelt? (Kind kiest 'bang') Wat maakt je bang? Wat helpt als je bang bent? #zelfvertrouwen #veiligheid #LEKKERinjeVELspel

H E R K E N N E N Dit spel helpt om emoties van anderen te herkennen. Bedenk een situatie die je wel eens hebt meegemaakt en die veel emotie bij je opriep. Bijvoorbeeld:  □	Meedoen aan belangrijke wedstrijd  □	Scheiding van je ouders □	Overlijden van oma □	Cito toets maken Vertel over de situatie. De andere kinderen kiezen de kaartjes bij hoe jij je voelde. Klopt hun keuze? Zouden zij zich in die situatie ook zo gevoeld hebben?  #LEKKERinjeVELspel

H E R K E N N E N Dit spel helpt om emoties van anderen te herkennen. Bedenk een situatie die je wel eens hebt meegemaakt en die veel emotie bij je opriep. Bijvoorbeeld: □ Meedoen aan belangrijke wedstrijd □ Scheiding van je ouders □ Overlijden van oma □ Cito toets maken Vertel over de situatie. De andere kinderen kiezen de kaartjes bij hoe jij je voelde. Klopt hun keuze? Zouden zij zich in die situatie ook zo gevoeld hebben? #LEKKERinjeVELspel

E M O T I E W O O R D E N Kies een emotiekaartje. Neem een vel A4 papier en leg dat liggend voor je neer. Probeer je voor te stellen hoe je het woord, bijvoorbeeld 'kalm' kunt schrijven zodat het ook echt emotie uitdrukt. Welk lettertype kun je gebruiken en welke kleur? Hoe groot zou je schrijven? #LEKKERinjeVELspel

E M O T I E W O O R D E N Kies een emotiekaartje. Neem een vel A4 papier en leg dat liggend voor je neer. Probeer je voor te stellen hoe je het woord, bijvoorbeeld 'kalm' kunt schrijven zodat het ook echt emotie uitdrukt. Welk lettertype kun je gebruiken en welke kleur? Hoe groot zou je schrijven? #LEKKERinjeVELspel

V O E L E N Ga op een rustige plek zitten. Trek blind een kaart uit de stapel positieve kaarten. Bekijk de afbeelding en zeg het woord. Ken je dat gevoel? Wanneer had je dat gevoel heel sterk? Doe nu je ogen dicht. Waar voel je die emotie in je lijf? Haal een paar keer diep adem: hmmm...lekker-in-je-vel! #zelfvertrouwen #LEKKERinjeVELspel

V O E L E N Ga op een rustige plek zitten. Trek blind een kaart uit de stapel positieve kaarten. Bekijk de afbeelding en zeg het woord. Ken je dat gevoel? Wanneer had je dat gevoel heel sterk? Doe nu je ogen dicht. Waar voel je die emotie in je lijf? Haal een paar keer diep adem: hmmm...lekker-in-je-vel! #zelfvertrouwen #LEKKERinjeVELspel

Pinterest
Zoek