schilderij PINKSTEREN "Uitstorting van de Heilige Geest  Handelingen 2:1 Als de dag van pinksteren vervuld wordt,zijn allen op die plek bijeen.Het geschiedt eensklaps:vanuit de hemel klinkt een ruisen zoals van een geweldig gedreven ademen...(vert: Naardense Bijbel)

Pentecost "Outpouring of the Holy Spirit" Acts By Jan Kooistra ~ Dokkum / Fryslân

Winter schilderij Jan Kooistra

Winter painting ~ Jan Kooistra ~ Dokkum *Fryslân* (the Netherlands)

Donderdag is het HEMELVAARTS DAG...passend hierbij is het schilderij uit de serie :" IN VERWONDERING" doekmaat 150-160 -origineel is te zien in de Sint jans kerk in Gouda  Lucas 24:50: Toen nam Jezus hen mee naar Bethanie,Hij hief Zijn handen op en zegende hen.Terwijl Hij dat deed werd Hij opgenomen in de Hemel.Zij vielen in aanbidding voor Hem neer.Daarna gingen ze met grote vreugde terug naar Jeruzalem..

The Ascention of Christ

Jan Kooistra onthult Pinkster-schilderij

Jan Kooistra onthult Pinkster-schilderij

Jan Kooistra Dokkum

Jan Kooistra Dokkum

Jan Kooistra Dokkum

Jan Kooistra Dokkum

Jan Kooistra Diepswal Dokkum

Jan Kooistra Diepswal Dokkum

jan kooistra dokkum

jan kooistra dokkum

Genesis 1 vers 1: Sind het begin is God Schepper,van de hemelen en de aarde. De aarde is woestheid en warboel geweest met duisternis op het aanschijn van oervloed...Dan zegt God: ER ZIJ LICHT !!! en er komt licht..(vert. Naardense bijbel)  dit schilderij is de eerste uit de serie "De "Schepping"

Jan Kooistra Jan Kooistra in het programma 'Hour

Nieuwe Jan Kooistra dag van de Toerist in 2009

Nieuwe Jan Kooistra dag van de Toerist in 2009

Jan Kooistra ~ Dokkum (the Netherlands)

Jan Kooistra ~ Dokkum (the Netherlands)

Jan Kooistra ~  Dokkum (the Netherlands)

Jan Kooistra ~ Dokkum (the Netherlands)

Pinterest
Search