Een collega wees me op een handige website om het AVI lezen mee te oefenen, namelijk avi-lezen.nl. Op deze website kun je een keuze maken uit de verschillende AVI niveaus op oefen- en beheersingsniveau. Hartstikke handig, ook om ouders te laten zien wat er bij een bepaalde AVI nu van een kind verwacht wordt wat betreft moeilijkheid en snelheid.

Wandel en wisselkaartjes met ge-, be- en ver- woorden. Groep 3/4.

Leescircuit Het doel hiervan is dat de kinderen veel leeskilometers maken en dat ze plezier in het lezen hebben.

Leeshulp extra leesstimulans.

Leeshulp extra leesstimulans.

Pinterest
Search