Een spannend bordspel waar je met elkaar over 4 vaardigheden discussieert, sociale vaardigheden,  goede manieren, opkomen voor jezelf en omgaan met pesten en plagen. Plaatskenmerk SPEL105

Een spannend bordspel waar je met elkaar over 4 vaardigheden discussieert, sociale vaardigheden, goede manieren, opkomen voor jezelf en omgaan met pesten en plagen. Plaatskenmerk SPEL105

New edition of a book that has been widely regarded as the definitive guide for parents of children with Down syndrome. ISBN 9780199232772 Plaatskenmerk 462.9 SELI

New edition of a book that has been widely regarded as the definitive guide for parents of children with Down syndrome.

HRM. Werken aan evenwicht werpt vanuit verschillende invalshoeken een nieuw licht op HRM. Specifieke dynamieken en uitdagingen worden blootgelegd in diverse artikels door en voor praktijkmensen. ISBN 9789045534114 Plaatskenmerk 367.2 ANDR

HRM. Werken aan evenwicht werpt vanuit verschillende invalshoeken een nieuw licht op HRM. Specifieke dynamieken en uitdagingen worden blootgelegd in diverse artikels door en voor praktijkmensen. ISBN 9789045534114 Plaatskenmerk 367.2 ANDR

Wat een kleurloze thuisomgeving of een depressieve ouder doet met de stemming van een kind, wordt in dit verhaal tekenend weergegeven. Op een bijhorende weblink staat beschreven hoe met dit boek kan worden gewerkt en worden doe-opdrachten aangeboden, zodat het verhaal een passend instrument wordt bij de begeleiding van kinderen van ouders met een psychisch probleem. ISBN 9789044131314 Plaatskenmerk 433.75 VAND

Kleuren voor papa

Wat een kleurloze thuisomgeving of een depressieve ouder doet met de stemming van een kind, wordt in dit verhaal tekenend weergegeven. Op een bijhorende weblink staat beschreven hoe met dit boek kan worden gewerkt en worden doe-opdrachten aangeboden, zodat het verhaal een passend instrument wordt bij de begeleiding van kinderen van ouders met een psychisch probleem. ISBN 9789044131314 Plaatskenmerk 433.75 VAND

In Nederland is sprake van een kanteling, van probleem naar perspectief en van zorg naar ontzorgen. Deze kanteling wordt ondersteund door veranderingen in beleid en wettelijke kaders. Vragen waarop in dit boek wordt ingezoomd betreffen uitdagingen in de verschillende beroepssituaties van de pedagoog. ISBN 9789088505041 Plaatskenmerk 432 BEKK

De pedagoog in de spotlights

In Nederland is sprake van een kanteling, van probleem naar perspectief en van zorg naar ontzorgen. Deze kanteling wordt ondersteund door veranderingen in beleid en wettelijke kaders. Vragen waarop in dit boek wordt ingezoomd betreffen uitdagingen in de verschillende beroepssituaties van de pedagoog. ISBN 9789088505041 Plaatskenmerk 432 BEKK

Dit boek plaatst de kwaliteitshype in een bredere maatschappelijke context en verbreedt de traditionele visie op kwaliteit en kwaliteitszorg. Ook wordt kwaliteitszorg verruimd naar kwaliteitsontwikkeling. Het boek heeft vooral als doelstelling methodieken en instrumenten aan te reiken die helpen in het proces van permanente kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg. ISBN 9789020969498 Plaatskenmerk 366.6 CUYV

Zorgen voor kwaliteit

Dit boek plaatst de kwaliteitshype in een bredere maatschappelijke context en verbreedt de traditionele visie op kwaliteit en kwaliteitszorg. Ook wordt kwaliteitszorg verruimd naar kwaliteitsontwikkeling. Het boek heeft vooral als doelstelling methodieken en instrumenten aan te reiken die helpen in het proces van permanente kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg. ISBN 9789020969498 Plaatskenmerk 366.6 CUYV

Hulpverleners ervaren het niet kunnen helpen of redden van slachtoffers als erg ingrijpend. Het is belangrijk dat zij kunnen terugvallen op een begrijpelijk kader, waarbinnen ze hun eigen tekortkomingen en beperkingen een plaats kunnen geven. Dit boek zet de belangrijkste opvangmethodes op een rijtje en is doorspekt met unieke getuigenissen van slachtoffers en hulpverleners (oa gasontploffing te Gellingen, de Pukkelpopramp...). ISBN 9789401408172 Plaatskenmerk 321 DESO

Redders in nood : opvang van mensen in crisis

Dit prentenboek helpt om ervaringen van almacht en onmacht bij kinderen en volwassenen bespreekbaar te maken. Deze gevoelens gaan soms voorbij, maar ze kunnen ook geregeld terugkeren of blijven overheersen. Ouders, grote zus en broer, juffen en meesters, begeleiders, hulpverleners,...krijgen op een website toegelicht wanneer, waarom en hoe ze dit boek kunnen gebruiken. ISBN 9789044131901 Plaatskenmerk 467 DOGA

Sam superman

Dit prentenboek helpt om ervaringen van almacht en onmacht bij kinderen en volwassenen bespreekbaar te maken. Deze gevoelens gaan soms voorbij, maar ze kunnen ook geregeld terugkeren of blijven overheersen. Ouders, grote zus en broer, juffen en meesters, begeleiders, hulpverleners,...krijgen op een website toegelicht wanneer, waarom en hoe ze dit boek kunnen gebruiken. ISBN 9789044131901 Plaatskenmerk 467 DOGA

Het vernieuwde STOP4-7-programma is enerzijds een kant-en-klaar pakket, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten in verband met de ontwikkeling van gedragsproblemen én gebruikmakend van de meest recente onderzoeken op het vlak van effectieve interventies (evidence-based). Anderzijds zijn in dit handboek ook richtlijnen te vinden voor het op maat werken met de betrokken gezinnen en klassen. Plaatskenmerk 467

Samen sterker terug op pad STOP 4-7

Het vernieuwde STOP4-7-programma is enerzijds een kant-en-klaar pakket, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten in verband met de ontwikkeling van gedragsproblemen én gebruikmakend van de meest recente onderzoeken op het vlak van effectieve interventies (evidence-based). Anderzijds zijn in dit handboek ook richtlijnen te vinden voor het op maat werken met de betrokken gezinnen en klassen. Plaatskenmerk 467

Pinterest
Search