Meysam Saebi

Meysam Saebi

Meysam Saebi
Meer ideeën van Meysam
بته جقه نمادیست از درخت سرو که در آیین زرتشت درختی مقدس بود و این نقش زینتی بر تاج پادشاهان و بیانگر مفهومی دوگانه  -آزادگی و راستی توام با تواضع - بود . و از آن زمان تا امروز ، طرح بته جقه در انواع صنایع دستی و سنتی از گلیم وفرش گرفته تا سفال و کاشی به فراوانی مورد استفاده بوده است. جالب اینجاست که این طرح با قدمتی چند هزار ساله از تناسب طلایی فیبوناچی برخوردار است. در مورد منشا این نماد نظرات مختلف و بعضا متضاد مطرح شده است ،برخی آن را برگرفته از شعله آتش و برخی حتی آن را برگرفته از  ﺷﮑﻞ…

بته جقه نمادیست از درخت سرو که در آیین زرتشت درختی مقدس بود و این نقش زینتی بر تاج پادشاهان و بیانگر مفهومی دوگانه -آزادگی و راستی توام با تواضع - بود . و از آن زمان تا امروز ، طرح بته جقه در انواع صنایع دستی و سنتی از گلیم وفرش گرفته تا سفال و کاشی به فراوانی مورد استفاده بوده است. جالب اینجاست که این طرح با قدمتی چند هزار ساله از تناسب طلایی فیبوناچی برخوردار است. در مورد منشا این نماد نظرات مختلف و بعضا متضاد مطرح شده است ،برخی آن را برگرفته از شعله آتش و برخی حتی آن را برگرفته از ﺷﮑﻞ…