20 ΜΕΓΑΛΕΣ ιδέες για μικρούς και πολύ μικρούς χώρους Νο2!

20 ΜΕΓΑΛΕΣ ιδέες για μικρούς και πολύ μικρούς χώρους Νο2!

//

storage under the stairs with ALGOT IKEA. Interior design & styling Celine Khemissi for My note: pantry here frees space for craft room/den

Image result for closet ideas for pitched roof

Angled brackets used to maximize space in attic closet. i like this idea to use space behind the rod. like for out of season clothing since we don't have a big attic storage planceanymore.

Pinterest
Search