Seth Trines
More ideas from Seth
Rond deze plek vond een van de bloedigste strijden  van de Eerste Wereldoorlog plaats, De Slag om Vedun. Hij duurde van 21 februari 1916 tot 20 december 1916. Tegenwoordig staat deze slag symbool voor deze zinloze slachtingen van mensenlevens. In totaal vielen er ongeveer 306.000 doden en 496.000 gewonden.

Verdun in Lorraine de slag om verdun

Dit is ongeveer de plaats waar Tsaar Nicolaas II geboren is.Nikolaj was een van de zonen van Alexander III van Rusland en Mariya Fyodorovna. Hij was naast tsaar van Rusland ook koning van Polen en Groothertog van Finland. Onder zijn leiding ging Rusland de Tweede Wereldoorlog in die rampzalig verliep voor het verouderde Russische leger. In 1917 sloot het de Vrede van Brest-Litovsk met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Tijdens de Russische Revolutie deed hij afstand van de troon.

Russian Leaders, a timeline made with Timetoast's free interactive timeline making software.

Deze pin gaat over Franz Ferdinand. Hij was geboren in Sarajevo en was de kroonprins van Oostenrijk-Hongarije en ging in 1914 op bezoek in Sarajevo en werd vermoord door Princip. Deze moord was de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog.

Deze pin gaat over Franz Ferdinand. Hij was geboren in Sarajevo en was de kroonprins van Oostenrijk-Hongarije en ging in 1914 op bezoek in Sarajevo en werd vermoord door Princip. Deze moord was de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog.

In deze pin laat ik alle bondgenootschappen zien van de Eerste Wereldoorlog. Er was een strijd tussen de geallieerden en de centralen en ze bestonden uit: Centralen: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije, Osmaanse rijk Geallieerden: Frankrijk, Rusland, Engeland, Italië, Portugal, Servië Ook was het zo dat als je ruzie had tussen één centraal land en één geallieerd land, dat het ruzie was tussen alle centralen en geallieerden landen. (rood= neutraal groen=geallieerden geel=centralen).

In deze pin laat ik alle bondgenootschappen zien van de Eerste Wereldoorlog. Er was een strijd tussen de geallieerden en de centralen en ze bestonden uit: Centralen: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije, Osmaanse rijk Geallieerden: Frankrijk, Rusland, Engeland, Italië, Portugal, Servië Ook was het zo dat als je ruzie had tussen één centraal land en één geallieerd land, dat het ruzie was tussen alle centralen en geallieerden landen. (rood= neutraal groen=geallieerden geel=centralen).

Deze pin gaat over het Von Schlieffenplan en de persoon die het verzonnen heeft, Alfred Von Schlieffen. Dit plan hield in dat Duitsland niet in een tweefrontenoorlog terecht te komen omdat ze dachten dat het toch heel lang zou duren totdat Rusland klaar was met de mobilisatie. Hierin stond dat ze eerst Frankrijk zouden aanvallen en daarna met Rusland zouden afhandelen, maar de mobilisatie van Rusland ging sneller dan verwacht waardoor Duitsland toch in een tweefrontenoorlog terechtkwam.

Alfred Von Schliefflen was Germany's Chief of the Imperial General staff. Schliefflen was also the mastermind behind the Schliefflen Plan.

Op deze plek werd de kroonprins van Oostenrijk-Hongarije (Franz Ferdinand) vermoord door Princip. Hier begon dus ook de hele Eerste Wereldoorlog. Princip was een Servische nationalist en wilde dat de Serviërs in Bosnië bij Servië hoorden, daarom pleegde hij deze moord. Princip kwam Franz Ferdinand tegen na de eerste mislukte aanslag, waarna de bestuurder plotseling van route veranderde waardoor Princip de moord kon plegen. Dit was de oorzaak waardoor de Eerste Wereldoorlog plaats vond.

Gavrilo Princip Geboren in 1894 in het plaatsje Obljaj in Bosnië.

(Ik kon nergens vinden waar Koning Hendrik IV gekroond werd, maar ik weet wel dat het in Frankrijk was. Ik denk dat het in Parijs was omdat Parijs de hoofdstad van Frankrijk en daarom ook de belangrijkste stad is). Koning Hendrik IV werd in 1572 gekroond als koning van Frankrijk en hij trad af in 1610. Hendrik werd katholiek maar bekeerde zich tot het protestantisme samen met zijn moeder Johanna van Albret, zij was de koningin van Navarra. Hij erfde de troon van Navarra in 1572 toen zijn…

Henry IV of France by Frans Pourbus the younger. Richard Cavendish explains some of the consequences of the signature of the Edict of Nantes on April

Hier werd Koning Lodewijk de viertiende gekroond als koning van Frankrijk. Dit gebeurde op 5 september in 1638. Toen hij koning werd ging hij verhuizen naar zijn nieuwe paleis in Versailles. Dit was een van de grootste paleizen ooit gemaakt, en  hij hield daar de adel onder de duim. Hij zorgde ervoor dat de adel geen plannen tegen hem konden verzinnen door ze zoveel taken te geven, dat ze eigenlijk geen tijd hadden om andere dingen te doen.

Cross Stitch Made Easy: A Guide For Beginners ~ Get It Right The First Time, Every Time, Is Beautifully Written And Covers Everything The Novice Stitcher Needs To Get Started In This Wonderful Craft.

Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723); Anthonie van Leeuwenhoek heeft de micro-organismen ontdekt, en daarvoor gebruikte hij zijn eigen microscoop. Hij nam zelf niets aan en hij onderzocht daarom alles wat hij te horen kreeg. Een begrip wat hierbij past is inductie. Inductie: Door proefondervindelijk onderzoek te doen een theorie opstellen. Het tegenovergestelde van deductie. Deductie: Vanuit verschillende algemene theorieën tot een nieuwe theorie komen, vaak met gebruik van wiskundige…

Antonj Philips van Leeuwenhoek (October 1632 – August was a Dutch tradesman and scientist. He is commonly known as “the Father of Microbiology“, and considered to be the first microbiologist.

Thomas Hobbes (1588-1679); Aan de vooravond van de Engelse burgeroorlog filosofeerde Hobbes over de ideale samenleving, vooral de verhouding tussen het volk en de vorst. Hij zei dat ieder mens probeerde te overleven en dat ze elkaars vijanden werden zodat ze zelf konden leven. Hij zei: ''Homo homini lupus est''. Dat betekende: ''De mens is voor zijn medemens een wolf''. Hij dacht dat alleen een heel goede koning ervoor kon zorgen dat de mens kon overleven en dat iedereen elkaar als een…

Thomas Hobbes - English philosopher, best known today for his work on political philosophy. His 1651 book Leviathan established the foundation for most of Western political philosophy from the perspective of social contract theory

John Locke (1632-1704); John Locke was een wetenschapper uit Oxford en door vele ontdekkingsreizen kwamen Europeanen steeds vaker in contact met andere samenlevingen. Hij zei dat iedereen gelijk was en dat iedereen gelijke rechten had. Ook zei hij dat de natuur geen een persoon belangrijker kon vinden dan de andere persoon. Iedereen was vrij en gelijk. De rechten die mensen van nature hebben, noemde hij natuurrechten. Volgens hem had de koning van het volk een opdracht gekregen en in ruil…

Add to reading list FOR anyone who believes in freedom of thought, worship and speech, John Locke must rank as a towering genius. In an era when Europe had been torn.