Muriel Hondelink

Muriel Hondelink

Spreek de taal van de ander of probeer die tenminste te begrijpen