H4 Wetenschap en Absolutisme

Presentatie Geschiedenis
9 Pins1 Volgers
John Locke (1632-1704) was een wetenschapper uit Oxford. Er waren mensen die vonden dat vorsten een goddelijk recht (Droit Divin) hadden om te regeren. Locke was het hier niet mee eens. Volgens hem hadden alle mensen gelijke rechten. De natuur had nooit de één meer recht gegeven dan een ander. Iedereen was vrij en gelijk. De rechten die mensen van nature hadden, noemde hij de natuurrechten. De koning bestuurde het land ALS hij zich aan de regels hield, zo niet? Mag het volk in opstand komen.

John Locke (1632-1704) was een wetenschapper uit Oxford. Er waren mensen die vonden dat vorsten een goddelijk recht (Droit Divin) hadden om te regeren. Locke was het hier niet mee eens. Volgens hem hadden alle mensen gelijke rechten. De natuur had nooit de één meer recht gegeven dan een ander. Iedereen was vrij en gelijk. De rechten die mensen van nature hadden, noemde hij de natuurrechten. De koning bestuurde het land ALS hij zich aan de regels hield, zo niet? Mag het volk in opstand komen.

Dit is Karel I. Hij is geboren in het paleis in het Schotse Dunfermline, toen zijn vader over Schotland regeerde. Zijn oudere Broer Hendrik zou de troonopvolger zijn,maar die stierf aan tyfus waardoor Karel I de erfgenaam werd van 2 tronen.In 1616 werd hij Prins van Wales dus de troonopvolger van Engeland. Eenmaal op de troon, had hij zoveel mogelijk geld nodig voor zijn militaire activiteiten, want hij wou het absolutisme laten uitgroeien tot een ideale staatsvorm.Hij maakte de Anglicaanse…

Dit is Karel I. Hij is geboren in het paleis in het Schotse Dunfermline, toen zijn vader over Schotland regeerde. Zijn oudere Broer Hendrik zou de troonopvolger zijn,maar die stierf aan tyfus waardoor Karel I de erfgenaam werd van 2 tronen.In 1616 werd hij Prins van Wales dus de troonopvolger van Engeland. Eenmaal op de troon, had hij zoveel mogelijk geld nodig voor zijn militaire activiteiten, want hij wou het absolutisme laten uitgroeien tot een ideale staatsvorm.Hij maakte de Anglicaanse…

Op de plek waar Lodewijk XIV regeerde heeft hij een paleis laten bouwen: het paleis van Versailles. Het paleis van Versailles is een symbool geworden van het absolutisme. Absolutisme = de vorst heeft alle macht in handen omdat God hem die macht gegeven heeft. Het paleis heeft 700 kamers. In het paleis zijn geen gangen, je gaat van kamer naar kamer. Er hangen 600 schilderijen en 500 spiegels. De tuin van het paleis is 800 hectare.

Op de plek waar Lodewijk XIV regeerde heeft hij een paleis laten bouwen: het paleis van Versailles. Het paleis van Versailles is een symbool geworden van het absolutisme. Absolutisme = de vorst heeft alle macht in handen omdat God hem die macht gegeven heeft. Het paleis heeft 700 kamers. In het paleis zijn geen gangen, je gaat van kamer naar kamer. Er hangen 600 schilderijen en 500 spiegels. De tuin van het paleis is 800 hectare.

Dit is Nicolaas Copernicus. Hij is geboren op  19 februari 1473 in Frauenburg,Polen. Hij was een wiskundige wetenschapper die i.p.v de aarde de zon in het centrum plaatste. Hij heeft een boek uitgebracht met de naam:  ''revolutionibus orbium coelestium''(Over de omwentelingen van de hemellichamen). Hij ging jammer genoeg dood in 1543. Zijn standpunt werd het tot het belangrijkste wetenschappelijke standpunt verklaard. Hiermee begon de Copernicaanse revolutie...

Dit is Nicolaas Copernicus. Hij is geboren op 19 februari 1473 in Frauenburg,Polen. Hij was een wiskundige wetenschapper die i.p.v de aarde de zon in het centrum plaatste. Hij heeft een boek uitgebracht met de naam: ''revolutionibus orbium coelestium''(Over de omwentelingen van de hemellichamen). Hij ging jammer genoeg dood in 1543. Zijn standpunt werd het tot het belangrijkste wetenschappelijke standpunt verklaard. Hiermee begon de Copernicaanse revolutie...

Antonie van Leeuwenhoek is geboren in 1632 en ging dood in 1723. Antonie van Leeuwenhoek werd met behulp van zijn microscoop de ontdekker van micro-organisme. Hij onderzocht dingen zoals; bloed, zaadcellen en koeienogen. Hij schreef alles zo nauwkeurig op dat iedereen die het las overtuigd zou zijn van de waarheid. Antonie onderzocht zelf dingen en ging niet zomaar uit van wat andere mensen zeiden. Verder waren zijn waarnemingen onmogelijk geweest zonder microscoop.

Antonie van Leeuwenhoek is geboren in 1632 en ging dood in 1723. Antonie van Leeuwenhoek werd met behulp van zijn microscoop de ontdekker van micro-organisme. Hij onderzocht dingen zoals; bloed, zaadcellen en koeienogen. Hij schreef alles zo nauwkeurig op dat iedereen die het las overtuigd zou zijn van de waarheid. Antonie onderzocht zelf dingen en ging niet zomaar uit van wat andere mensen zeiden. Verder waren zijn waarnemingen onmogelijk geweest zonder microscoop.

De Anglicaanse kerk werd opgericht in 1534 in York. De kerk was niet protestants en niet katholiek, het was een combinatie daarvan. Bij de Anglicaanse kerk was niet de paus de baas over de kerk maar de koning, omdat de koning zichzelf vergeleek met God. Dit was de kerk die Karel I maakte

De Anglicaanse kerk werd opgericht in 1534 in York. De kerk was niet protestants en niet katholiek, het was een combinatie daarvan. Bij de Anglicaanse kerk was niet de paus de baas over de kerk maar de koning, omdat de koning zichzelf vergeleek met God. Dit was de kerk die Karel I maakte

De Hugenoten vluchtten uit Frankrijk in het jaar 1685. De oorzaak was dat Lodewijk XIV vond dat al zijn onderdanen hetzelfde geloof als hem moesten hebben, dus moest iedereen katholiek zijn. Maar de Hugenoten waren franse protestanten, daarom vluchtte het grootste gedeelte naar een republiek, daar was geen koning en er woonde ook al veel protestanten.

De Hugenoten vluchtten uit Frankrijk in het jaar 1685. De oorzaak was dat Lodewijk XIV vond dat al zijn onderdanen hetzelfde geloof als hem moesten hebben, dus moest iedereen katholiek zijn. Maar de Hugenoten waren franse protestanten, daarom vluchtte het grootste gedeelte naar een republiek, daar was geen koning en er woonde ook al veel protestanten.

Mazarin was geboren op 14 juli 1602 en stierf op 9 maart 1661 te Vincennes. Mazarin was een Italiaanse hertog, die als diplomaat van het Vaticaan aan het Franse hof ging werken. Via vele contacten werd hij heel belangrijk voor de koninklijke . Mazarin had Lodewijk de XIV veel geleerd, Lodewijk XIV regeerde en leefde zoals Mazarin hem geleerd had. Mazarin leerde Lodewijk XIV alles wat hij wist.

Mazarin was geboren op 14 juli 1602 en stierf op 9 maart 1661 te Vincennes. Mazarin was een Italiaanse hertog, die als diplomaat van het Vaticaan aan het Franse hof ging werken. Via vele contacten werd hij heel belangrijk voor de koninklijke . Mazarin had Lodewijk de XIV veel geleerd, Lodewijk XIV regeerde en leefde zoals Mazarin hem geleerd had. Mazarin leerde Lodewijk XIV alles wat hij wist.

Dit is Nicolaes Tulp. Hij is geboren in 1593. Hij was de bekendste arts en was daarbij ook nog is burgemeester van Amsterdam. Hij gaf les aan studenten met een geneeskundige studie die hij vroeger zelf gevolgd had. Hij redeneerde van het bijzondere naar het algemene. Zo liet hij hartkleppen van overleden man aan zijn studenten zien. Het is wel logisch dat als een paar mensen hartkleppen hebben, dat alle mensen hartkleppen hebben. Hij dacht inductief. Hij overleed in 1674

Dit is Nicolaes Tulp. Hij is geboren in 1593. Hij was de bekendste arts en was daarbij ook nog is burgemeester van Amsterdam. Hij gaf les aan studenten met een geneeskundige studie die hij vroeger zelf gevolgd had. Hij redeneerde van het bijzondere naar het algemene. Zo liet hij hartkleppen van overleden man aan zijn studenten zien. Het is wel logisch dat als een paar mensen hartkleppen hebben, dat alle mensen hartkleppen hebben. Hij dacht inductief. Hij overleed in 1674


Meer ideeën
Pinterest
Zoek