Pinterest
Cool tree for the seasons!

See 6 Best Images of Spring Printable Tree Templates. Spring Tree Template Four Seasons Tree Printables Printable Family Tree Template Paper Crafts Tree Template Bird Template Printable

Samen de seizoenen, de feesten en de maanden in een cyclisch beeld gebracht met wijzer die draait in het midden.  Opdracht:  wanneer ben jij jarig?, ga bij je maand staan!

Whole class activity.