More ideas from nathalie
Zoek evenveel stoelen als kinderen, kleuteridee.nl , rekenen met kleuters, free printable.

Find as many chairs as children, kleuteridee.nl, calculating with preschoolers, free printable.

Tel de dieren en kleur evenveel bolletjes (voorbereidend rekenen).

Count the animals and color as much circles as you count animals