Nisa Uzumoglu

Nisa Uzumoglu

Nisa Uzumoglu
Meer ideeën van Nisa
Vroeger werden alle boeken met de hand geschreven. Het duurde allemaal heel lang voor dat alle boeken geschreven waren. Omdat het met de hand waren geschreven werden ze ook voor duur verkocht. Niet alle mensen konden lezen of schrijven maar ze kochten het om een rijke uitstraling aan te tonen. Later werd de drukpers uit gevonden waar het sneller mee gebeurde. Door boeken werden de verhalen ook snellen verspreid. De wetenschappelijke revolutie bereikte meestal met boeken.

Vroeger werden alle boeken met de hand geschreven. Het duurde allemaal heel lang voor dat alle boeken geschreven waren. Omdat het met de hand waren geschreven werden ze ook voor duur verkocht. Niet alle mensen konden lezen of schrijven maar ze kochten het om een rijke uitstraling aan te tonen. Later werd de drukpers uit gevonden waar het sneller mee gebeurde. Door boeken werden de verhalen ook snellen verspreid. De wetenschappelijke revolutie bereikte meestal met boeken.

maatschappij:  de maatschappij bestond uit een standensamenleving. De 3 standen zijn, de boeren/burgers, adel en de geestelijke. De 3e stand bestaat uit de meeste mensen en betalen de meeste belasting. En de 1e en 2e bijna nooit. De koning heeft belasting geld nodig om oorlogen te voeren en het bestuur. De koning kon de belasting verhogen wanneer hij het maar wilde, en dat deed hij ook. De koning deed wel dingen voor de 1e en 2e stand maar niet voor  de 3e stand

maatschappij: de maatschappij bestond uit een standensamenleving. De 3 standen zijn, de boeren/burgers, adel en de geestelijke. De 3e stand bestaat uit de meeste mensen en betalen de meeste belasting. En de 1e en 2e bijna nooit. De koning heeft belasting geld nodig om oorlogen te voeren en het bestuur. De koning kon de belasting verhogen wanneer hij het maar wilde, en dat deed hij ook. De koning deed wel dingen voor de 1e en 2e stand maar niet voor de 3e stand

René Descartes (1596-1650) was een Franse filosoof en wiskundige. De ouders van Decartes waren rijk, maar niet van adel maar bourgeoisie. Volgens Descartes moest je om gebeurtenissen te verklaren kijken naar de oorzaak van de gebeurtenis en niet meteen naar het doel. Zijn cogito ergo sum (ik denk, dus ik ben) is het motto geworden van het zelfbewustzijn:de denkende en redenerende, maar ook aan alles twijfelende mens stelt zijn eigen ervaring.

René Descartes (1596-1650) was een Franse filosoof en wiskundige. De ouders van Decartes waren rijk, maar niet van adel maar bourgeoisie. Volgens Descartes moest je om gebeurtenissen te verklaren kijken naar de oorzaak van de gebeurtenis en niet meteen naar het doel. Zijn cogito ergo sum (ik denk, dus ik ben) is het motto geworden van het zelfbewustzijn:de denkende en redenerende, maar ook aan alles twijfelende mens stelt zijn eigen ervaring.

Isaac Newton (1643 -1727). Newton deed onderzoek over planeten en ons zonnestelsel. Hij begon te denken toen hij ooit onder een appelboom zat en dacht: waarom valt de appel wel maar de maan niet op de aarde? Hij had via andere bekende theorieën berekend dat door dat de maan om de aarde draait, dat hij niet op de aarde viel. Zo had hij de zwaartekracht ontdekt. Hij had daarmee ook de natuurwet opgesteld. Dat is een algemeen geldenede regen die in de natuur steeds terugkomt.

Isaac Newton (1643 -1727). Newton deed onderzoek over planeten en ons zonnestelsel. Hij begon te denken toen hij ooit onder een appelboom zat en dacht: waarom valt de appel wel maar de maan niet op de aarde? Hij had via andere bekende theorieën berekend dat door dat de maan om de aarde draait, dat hij niet op de aarde viel. Zo had hij de zwaartekracht ontdekt. Hij had daarmee ook de natuurwet opgesteld. Dat is een algemeen geldenede regen die in de natuur steeds terugkomt.

John Locke(1632-1704) was een wetenschapper uit Oxford. Volgens Locke had iedereen van nature  recht op vrijheid.--> natuurrechten : rechten die ieder mens van nature heeft vanaf het moment dat hij/zij geboren wordt. Denk aan rechten als vrijheid en gelijkheid.

John Locke(1632-1704) was een wetenschapper uit Oxford. Volgens Locke had iedereen van nature recht op vrijheid.--> natuurrechten : rechten die ieder mens van nature heeft vanaf het moment dat hij/zij geboren wordt. Denk aan rechten als vrijheid en gelijkheid.

centralisatie: omdat het feodalisme niet echt goed werkte bij grotere gebieden hebben ze de centralisatie bedacht. Dat is vanaf 1 plek je rijk besturen. de kenmerken ervan zijn : een leider, geen vazallen, een wetgeving, centraal geregelde belasting.

centralisatie: omdat het feodalisme niet echt goed werkte bij grotere gebieden hebben ze de centralisatie bedacht. Dat is vanaf 1 plek je rijk besturen. de kenmerken ervan zijn : een leider, geen vazallen, een wetgeving, centraal geregelde belasting.

feodalisme= leenstelsel: Ontstond in de middeleeuwen. Omdat de vorsten een te groot gebied bezaten, gaven zij stukken land in leen aan vazallen. De koning gaf stukken land te leen in ruil voor: - bescherming, belasting ,vechten in de oorlog. Er was een wederzijdse afhankelijkheid (de een had de ander nodig en de ander de ene). Maar de vazallen voerden hun daden niet uit, en ze gaven hun land door als erfgoed of te leen.

feodalisme= leenstelsel: Ontstond in de middeleeuwen. Omdat de vorsten een te groot gebied bezaten, gaven zij stukken land in leen aan vazallen. De koning gaf stukken land te leen in ruil voor: - bescherming, belasting ,vechten in de oorlog. Er was een wederzijdse afhankelijkheid (de een had de ander nodig en de ander de ene). Maar de vazallen voerden hun daden niet uit, en ze gaven hun land door als erfgoed of te leen.

Baruch de Spinoza (1632-1677) was een Nederlands filosoof en lenzenslijper. Hij was de zoon van Portugees-Joodse ouders. Spinoza was humanist en had rationele uitgangspunten. Hij vond dat de bijbel niet door god maar door de mens is geschreven. Spinoza werdt met rust gelaten doordat zijn boeken goed verkochten.(dus NL werd rijker) Omdat je in NL godsdienstvrijheid en meningsvrijheid had , kwamen ook andere  wetenschappers ook naar NL. De wetenschappelijke revolutie

Baruch de Spinoza (1632-1677) was een Nederlands filosoof en lenzenslijper. Hij was de zoon van Portugees-Joodse ouders. Spinoza was humanist en had rationele uitgangspunten. Hij vond dat de bijbel niet door god maar door de mens is geschreven. Spinoza werdt met rust gelaten doordat zijn boeken goed verkochten.(dus NL werd rijker) Omdat je in NL godsdienstvrijheid en meningsvrijheid had , kwamen ook andere wetenschappers ook naar NL. De wetenschappelijke revolutie

Lodewijk XIV (1638-1715) In 1643 werd de vijfjarige Lodewijk XIV koning van Frankrijk, met zijn moeder als regentes. De feitelijke macht was van Mazarin, de eerste minister van Frankrijk. Na de dood van Mazarin in 1661 viel de macht volledig in handen van Lodewijk XIV. Door de ervaringen uit zijn jeugd was hij ervan overtuigd dat hij gekozen was door God zelf, dus regeerde hij op basis van het Droit Divin, het goddelijke recht.

Lodewijk XIV (1638-1715) In 1643 werd de vijfjarige Lodewijk XIV koning van Frankrijk, met zijn moeder als regentes. De feitelijke macht was van Mazarin, de eerste minister van Frankrijk. Na de dood van Mazarin in 1661 viel de macht volledig in handen van Lodewijk XIV. Door de ervaringen uit zijn jeugd was hij ervan overtuigd dat hij gekozen was door God zelf, dus regeerde hij op basis van het Droit Divin, het goddelijke recht.

Thomas Hobbes (1588-1679) Hij was een Engels filosoof die als één van de eersten zeer sterk beïnvloed werd door de  natuurwetenschappelijke inzichten.Volgens Hobbes worden mensen vaak door eigenbelang gedreven.Onderling zijn ze in de eerste plaats concurrenten. Iedereen loert op een kans om van de zwakke kanten van anderen te profiteren en weet dat er ook op zijn eigen zwakheden geloerd wordt. De mens is voor zijn medemens een wolf, homo homini lupus.hij kwam aan zijn theorieën door inductie

Thomas Hobbes (1588-1679) Hij was een Engels filosoof die als één van de eersten zeer sterk beïnvloed werd door de natuurwetenschappelijke inzichten.Volgens Hobbes worden mensen vaak door eigenbelang gedreven.Onderling zijn ze in de eerste plaats concurrenten. Iedereen loert op een kans om van de zwakke kanten van anderen te profiteren en weet dat er ook op zijn eigen zwakheden geloerd wordt. De mens is voor zijn medemens een wolf, homo homini lupus.hij kwam aan zijn theorieën door inductie