Niek de Bruijn

Niek de Bruijn

Niek de Bruijn
Meer idee├źn van Niek
Niet doet my meer erbarmen In mijnen wederspoet Dan datmen siet verarmen Des Conincks Landen goet, Dat u de Spangiaerts crencken O Eder Neerlandt soet, Als ick daer aen ghedencke Mijn Edel hert dat bloet.

Niet doet my meer erbarmen In mijnen wederspoet Dan datmen siet verarmen Des Conincks Landen goet, Dat u de Spangiaerts crencken O Eder Neerlandt soet, Als ick daer aen ghedencke Mijn Edel hert dat bloet.

Maer Godt heeft hem verheven, Verlost uut alder noot, Een Coninckrijck ghegheven In Israel seer groot.

Maer Godt heeft hem verheven, Verlost uut alder noot, Een Coninckrijck ghegheven In Israel seer groot.

Die vroom begheert te leven Bidt Godt nacht ende dach, Dat hy my cracht wil gheven Dat ick u helpen mach.

Die vroom begheert te leven Bidt Godt nacht ende dach, Dat hy my cracht wil gheven Dat ick u helpen mach.

Oorlof mijn arme Schapen  Die zijt in grooten noot  U Herder sal niet slapen  Al zijt ghy nu verstroyt

Oorlof mijn arme Schapen Die zijt in grooten noot U Herder sal niet slapen Al zijt ghy nu verstroyt

Vanden Tyran vermeten Heb ik den Slach Verwacht, Die by Maestricht begraven Bevreesde mijn ghewelt, Mijn Ruyters sachmen draven Seer moedich door dat Velt.

Vanden Tyran vermeten Heb ik den Slach Verwacht, Die by Maestricht begraven Bevreesde mijn ghewelt, Mijn Ruyters sachmen draven Seer moedich door dat Velt.

Als David moeste vluchten Voor Saul den Tyran

Als David moeste vluchten Voor Saul den Tyran

Graef Adolff is ghebleven, In Vrieslandt in den Slach, Zijn Siel int eewich Leven Verwacht den Jongsten dach.

Graef Adolff is ghebleven, In Vrieslandt in den Slach, Zijn Siel int eewich Leven Verwacht den Jongsten dach.

Maer Godt sal my regeren Als een goet Instrument Dat ick sal wederkeeren In mijnen Regiment.

Maer Godt sal my regeren Als een goet Instrument Dat ick sal wederkeeren In mijnen Regiment.

Die Tyranny verdrijven Die my mijn hert doorwondt.

Die Tyranny verdrijven Die my mijn hert doorwondt.

Wilhelmus van Nassouwe

Wilhelmus van Nassouwe