Niek de Bruijn

Niek de Bruijn

Niek de Bruijn
More ideas from Niek
Niet doet my meer erbarmen In mijnen wederspoet Dan datmen siet verarmen Des Conincks Landen goet, Dat u de Spangiaerts crencken O Eder Neerlandt soet, Als ick daer aen ghedencke Mijn Edel hert dat bloet.

Filips: vader Karel V

Maer Godt heeft hem verheven, Verlost uut alder noot, Een Coninckrijck ghegheven In Israel seer groot.

Biblical Maps - Free Biblical Maps - Free Biblical Maps Site - Free Biblical Maps site with Free Biblical Maps and Free Biblical Maps studies, Free Biblical Maps programs, Free Biblical Maps resources, Free Biblical Maps to use with our Free Biblical Maps

Vanden Tyran vermeten Heb ik den Slach Verwacht, Die by Maestricht begraven Bevreesde mijn ghewelt, Mijn Ruyters sachmen draven Seer moedich door dat Velt.

Vanden Tyran vermeten Heb ik den Slach Verwacht, Die by Maestricht begraven Bevreesde mijn ghewelt, Mijn Ruyters sachmen draven Seer moedich door dat Velt.

Graef Adolff is ghebleven, In Vrieslandt in den Slach, Zijn Siel int eewich Leven Verwacht den Jongsten dach.

Adolf van Nassau sneuvelt in de Slag bij Heiligerlee

Maer Godt sal my regeren Als een goet Instrument Dat ick sal wederkeeren In mijnen Regiment.

Netherlands coat of arms. Orange from William of Orange in the century.

Die Tyranny verdrijven Die my mijn hert doorwondt.

Philips II koning van Spanje, manner of Anthonis Mor, 1560 - 1625

Wilhelmus van Nassouwe

Willem van Oranje was the main leader of the Dutch revolt against the Spanish that set off the Eighty Years' War and resulted in the formal independence of the United Provinces in Having done this, he is a hero.