More ideas from niels
Lodewijk XIV was 5 toen zijn vader overleed, en hij dus koning was. Mazarin werd zijn leermeester en regeerde kort over Frankrijk. Lodewijk geloofde heilig in het Droit Divin. Hij trok alle macht naar zich toe en werd absoluut vorst. Hij had alle adel van Frankrijk in zijn paleis in Versailles wonen omdat hij de adel niet vertrouwde.

Louis XIV : King Louis XIV of France, known as the Sun King, lived a lavish lifestyle and built the palace of Versailles. His reign, which lasted from 1643 until his death in redefined royal opulence and the power of the absolute monarch.

Locke was een wetenschapper uit Oxford. hij geloofde in de natuurrechten, rechten die je altijd al hebt gehad. Locke was het niet eens met het Droit Divin, hij vond juist dat alle mensen hetzelfde recht hebben.

John Locke August 1632 – 28 October was an English philosopher and physician regarded as one of the most influential of Enlightenment thinkers and known as the "Father of Classical Liberalism".

De Bestorming van de Bastille wordt gezien als het begin van de Franse revolutie(1789). De burgers(3e stand) kwamen in opstand tegen het absolutisme van Frankrijk, tegen Lodewijk XIV. De opstand eindigde in 1799. Met een overwinning voor de burgers.

La prise de la Bastille by Jean-Pierre Houël, 1789 Why did the French people storm a prison? What caused the French Revolution? What celebrations take place on le 14 juillet? We answer these and other burning questions about Bastille Day.

Antoni van Leeuwenhoek is geboren in Delft(1632). Hij twijfelde aan alles en gebruikte de microscoop, daarmee onderzocht hij micro-organismen, insecten, koeienogen en cellen. Die beschreef hij heel nauwkeurig, daardoor werd hij de uitvinder van micro-organismen. Hij bedacht zelf zijn theoriën dus deed hij aan inductie Hij overleed ook in Delft(1723)

Antonj Philips van Leeuwenhoek (October 1632 – August was a Dutch tradesman and scientist. He is commonly known as “the Father of Microbiology“, and considered to be the first microbiologist.

Descartes is geboren in La Haye en Touraine(1596). Hij was niet van adel maar zijn ouders hoorden wel bij de bourgeoisie. Hij was een belangrijke Franse filosoof. zijn standpunt was Cogito Ergo Sum, ik denk dus ik ben. Hij zegt dat wetenschap begint bij twijfel. La Haye en Touraine heet nu Descartes. Descartes overleed in Stockholm(1650).

See 1 photo from 13 visitors to Descartes.